Cevaplar

2014-03-18T12:36:10+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
ÇEKÜL - (Çevre Kültür ve Değerlerini Koruma Vakfı)

Çekül’ün açılımından da anlaşılacağı gibi öncelikli hedefleri doğal, tarihsel ve kültürel değerleri korumaktır. Çekül’ün kuruluş tarihi 1990’dır. Çekül’ün kuruluşunda yatan en büyük ilke doğa-insan-kültür kavramları arasında bir köprü görevi olmak ve bu doğrultuda bilinci artırmaktır. Çekül’ün sloganı ise “Doğa ve Kültür ile varız” şeklinde olup doğanın ve kültürün hayatımızdaki önemine vurgu yapmaktadırlar.

Çekül’ün kuruluş hikayesi ise 25 aydının evlerinde çevre konusunda yapmış oldukları tartışmaların bir sonucu olarak İstanbul daki Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde küçük bir daire içerisinde kurulmuş olup ve bugün Türkiye’nin her yanında hizmet vermektedirler.

Çekül’ün etkinlik alanları nelerdir?

1) Kültürel Miras

Kültürel varlıklarımızın korunup bunları gelecek nesillere aktarmak, bu kapsamda kentsel programlar hazırlayarak düzenleme yapmak etkinlik alanları içerisindedir. Bununla birlikte kültürel miraslar içerisinde halka ortak kültürlerini anlatıp aralarında dayanışma ve birlik ruhu oluşturmakta hedefleri arasındadır.

Kültürel Miras alanında yapılan projeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

- Kendini Koruyan Kentler
- Kent Envanterleri
- Kent Müzeleri ve Arşivleri
- Kent Atölyeleri
- Kaleli Kentler
- Köyler Yaşamalıdır
- Sinan’a Saygı
- İpek Yolu Kültür Yolu
- Endüstri Mirası
- Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası
- Arkeolojik Mirasın Sürekliliği
- Geleneksel Yaşam Kültürü
- Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları


2) Doğal Miras

Çekül’ün sloganına baktığımızda “Doğa ve Kültürle Varız!” zaten doğal miras konusunda nasıl bir duyarlılık içerisinde olduklarını göstermektedir. Türkiye coğrafyasında yer alan doğal unsurları korumayı hedef seçmişlerdir.

Doğal Miras alanın yapılan projeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

- 7 Ağaç Ormanları
- 77 Metrekare Toprak Kurtarma Projesi
- 92 Ormanı Projesi
- Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi
- TEM Otoyolu Ağaçlandırması
- Küçük Menderes Havzası Koruma Çalışmaları

3) Eğitim

Çocuklara ve gençlere doğayı, kentlerini tanıma, kültürel mirasın önemi ve nasıl korunacağı, doğa-kültür-insan ilişkisinin önemi anlatılarak bilinçli bir gelecek oluşturmak hedefleri arasındadır.

Eğitim alanında yapılan projeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

- Bilgi Ağacı
- Kültürel Miras Eğitim Programı
- Doğal Miras Eğitim Programları
- Yaz Okulları

4) Örgütlenme

Doğal kültür ve mirası koruma amacı alında aynı düşüncelere sahip insanların bir araya getirerek bireylerin kendi çevrelerinde meydana gelmiş sorunlara sahip çıkmalarını ve bilinç kazanmalarını hedefler.

Örgütlenme alanında yapılan projeleri şu şekilde sıralayabiliriz

- Havza Birlikleri
- Tarihi Kentler Birliği
- Gönüllülük

49 4 49