Cevaplar

2012-10-16T17:51:27+03:00
15 mayıs 1919 da Yunanlıların İzmir’i fiilen işgaliyle başlar ve 3 yıl devam eder 30 Ağustos 1922de kazınılan zaferle İstiklal savaşı sona ererbu savaşı askerlerimiz cephelerde yaparken şair ve yazarlarımız da eserleriyle varolma mücadelemize katkıda bulunurlarBu dönemde bir edebiyat oluşur
Milli Mücadele döneminde, ‘milletçe girişilen varolma mücadelesi’ ni konu alan edebiyat eserlerine Milli Mücadele Edebiyatı denmektedir Bu edebi ürünlerde, yaşanılan olayların yankıları, şair ve yazarların duyarlılığındaki yansıması anlatılmış, özgürlük, bağımsızlık, kahramanlık vatan ve milletseverlik gibi temalar işlenmiştirMilli mücadele Edebiyatı içerisinde yer alan ürünlerin sahipleri, daha çok Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ya da
Milli Edebiyat akımı içerisinde yer almış olan şair ve yazarlardır Burada ölçü , eserlerinde Milli Mücadeleyi anlatmış olmalarıdır Kısacası bu bir İstiklal Savaşı edebiyatıdır
Bu edebiyatın genel özellikleri şunlardır:
1Dil, oldukça sade ve vezin, hece veznidir
2Milli duygular, tarihi kahramanlıklar, vatan ve millet sevgisi gibi konular işlenmiştir
3Bu dönem şair ve yazarları, eserleriyle halka heyecan ve cesaret vermişlerdir
4Bu dönemde şiir, hikaye, roman, tiyatro, deneme ve makale türlerinde eserler verilmiştir
5Milli Mücadele döneminde yazılmış tek roman, Halide Edip’in Ateşten Gömlek (1922) romanıdırmilli Mücadeleyi konu alan diğer romanlar, daha sonraki dönemlerde yazılmıştır
6Milli Mücadeleyi hikayeleştiren Halide Edip ve Yakup Kadri, hikayelerinde cepheyi ve cephe gerisini anlatmışlardırbu hikayelerde Milli Mücadele döneminde yaşanan bütün acılar , sıkıntılar, kahramanlıklar, fedakarlıklar gerçekçi bir şekilde yer almaktadır
Milli Mücadele döneminde eser veren şair ve yazarlar ise şunlardır:
Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Süleyman Nazif, Halide Edip Adıvar, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hamdullah Suphi Tanrıöyer, Yakup kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Yusuf Ziya Ortaç, Halide Nusret Zorlutuna, Faruk Nafız Çamlıbel, İsmail Habib Sevük, Süleyman Nazif
4 4 4