Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-16T18:16:07+03:00

Pozitif korelasyon : İki değişkenin doğru orantıda olması Uykunun Azalması Verimin azalması

 

Negatif Korelasyon: İki değişkenin ters orantıda olması Zam gelmesi Alım gücünün azalması

7 4 7
2012-10-16T18:16:26+03:00

korelasyon: karşılıklı bağlılık; iki değişkenden birinin değişmesi sonucunda diğerinin de değişmesi. korelâsyon katsayısı +1 –1 arası değer alır. değişkenler doğru orantılı olarak azalıp artıyorsa ilgileşim pozitiftir +0,60 +0,30… şeklinde gösterilir. değişkenler ters orantılıysa -0,60 -0,30… iki değer arasında hiçbir ilişki yoksa korelas- yon “0” olarak gösterilir.

 

 

pozitif Nedir

Olumlu, negatif karşıtı. Matematikte Artı Artı elektriksel yüküyle yüklenmiş madde pozitif ayrımcılık Toplumdaki diğer kişiler ile eşit koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli ayrıcalıklar tanıyarak onları destekleme

 

2 3 2