Cevaplar

2012-10-16T18:18:21+03:00


e)         A lot of/lots of, sayılabilir çoğul ve sayılamaz isimlerle genellikle olumlu cümlede çok
anlamında kullanılır. Olumsuz cümlede ya da soruda çok demek için sayılabilir
isimlerle many, sayılamaz isimlerle much kullanılır. Many' nin olumlu cümlede de
kullanımı mümkündür. Ancak much' m bu şekilde olumlu cümlede kullanımı çok
enderdir.

-  Were there many people in the queue? (.... çok insan var mıydı?)

-  Yes, there were a lot of/lots of/many people in the queue.
(No, there weren't many people in the queue.)

-  Was there much traffic on the way to work yesterday?

-  Yes, there was a lot of/lots of traffic on the way to work yesterday.
(No, there wasn't much traffic on the way to work.)

7 4 7