hangisi daltonun fikirleriyle çelisen bir bilgidir ?
1- kimyasal tepkimelrde atomlar değişime uğrar
2- her element atom adı verilen taneciklerden oluşur
3- bir elementin tüm atomlarının özelliklri aynıdır
4- farklı elementlerin atomları birbirnden frklıdr
5- atomlar bölünemez taneciklerdir

1

Cevaplar

2012-10-16T18:22:47+03:00

5 olması gerekiyıor ama tam emin değilim 

0