Cevaplar

2012-09-21T23:09:49+03:00

İnterfaz, bölünmüş bir hücrenin, yeniden bölünmek için geçirdiği bir hazırlık evresidir. Ökaryot hücrelerin yaşamının en uzun evresidir. Örneğin, insan deri hücresi bir günlük bölünmenin kabaca 22 saatini interfazda harcar. Üç bölüme ayrılır.

0
2012-09-21T23:10:40+03:00

İNTERFAZ: Bu dönem hücrenin özgün işlevlerini yürüttüğü dönemdir. İnterfazı izleyen dönemlerde hücre, bölünme sürecindedir. İnter-fazın sonuna doğru, yani bölünme dönemine yaklaşıldığında hücre sahip olduğu yapıları iki katına çıkarır. Bunların içinde en önemlisi DNA zincirinin “Replİkasyon” denilen bir olayla iki katma çıkarılmasıdır. Replİkasyon olayı şöyle gerçekleşir: İnterfazm sonuna doğru çift sarmal yapıdaki DNA zincirleri arasındaki baz-baz bağlantıları kopar ve böylece her bir DNA zinciri serbest kalmış olur. Daha sonra serbest kalan her bir DNA zincirinin karşısına, onu tamamlayacak olan yeni DNA zinciri sentez edilir. Böylece hücrenin sahip olduğu DNA miktarı iki katma çıkarılmış olur. Replİkasyon olayı sonunda, ana hücrenin sahip olduğu genetik [kalıtsal] bilgilerin tümü iki yavru hücreye aynen iletilir.

0