Cevaplar

2012-10-16T19:53:13+03:00

 

VI. Baraj Set Gölleri:

Akarsu vadilerinde kurulan barajlardır. Ülkemiz yapay set gölleri olan baraj yapımı için uygun yerlere sahiptir. Baraj yapımı için en elverişli şartlar Doğu Anadolu Bölgesi iken, en kısıtlı bölge ise Marmara'dır. 

Akarsularımız üzerindeki barajlar;

·      Sulama ·      İçme suyu temini ·      Elektrik üretmek ·      Erozyon ve taşkınları önlemek amacıyla kurulmuştur.

v      Kızılırmak üzerinde: Hirfanlı, Kesikköpıü, Altınkaya

v      Yeşilırmak üzerinde: Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu

v      Sakarya üzerinde: Sarıyar, Gökçekaya, Çubuk I, Çubuk II

v      Gediz üzerinde: Demirköprü

v      Büyük Menderes üzerinde: Kemer, Adıgüzel

v      Manavgat üzerinde: Oymapınar

v      Aras üzerinde: Arapçay

v      Dicle üzerinde: Kralkızı, Hancağız, Ilısu

v      Fırat üzerinde: Atatürk, Keban, Karakaya, Özlüce

0