Cevaplar

2012-10-16T19:27:28+03:00

tam dogru yazmak içindeki bilgiler

1 1 1
2012-10-16T19:27:41+03:00

Kayıt dışı ekonomi sebebiyle Devletin trilyonlarca lira vergi kaybı olmaktadır 
• Korsan’dan gelen yüksek miktardaki para, organize suç örgütlerine gitmekte ve yasadışı işlerin finansmanında kullanılmaktadır 
• Eser sahipleri, yaratıcı emeklerinin karşılığını alamadığı “Yaratıcılık” engellenmektedir 
• Korsanın önlenememesi, yabancı sermaye yatırımın önündeki en büyük engellerden biridir 
• Uluslararası platformda saygınlığımızı zedelemesi yanında çeşitli (kotalar, ticaretin engellenmesi gibi) müeyyidelerle karşılaşılmaktadır 
• Ülkenin gerek ekonomisi ve gerekse kültür hayatı için vazgeçilmez olan müzik, sinema, ilim/edebiyat sektörlerinin uluslararası alanda rekabet şansını, gelişimini, bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engellemekte ve imkansız hale getirmektedir 
• Bilgi toplumunun en önemli itici güçlerinden olan yazılım sektörü gelişememektedir 
• Ekonomik gücü son derece zayıf olan yerli sektörler durma noktasına gelmek ve yerli üretim yapılamadığından İthalata büyük bedeller ödenmektedir 
• Bilgi toplumu / Bilgi ekonomisinin yarattığı yeni üretim şekli, bilgiye dayalı katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır ki, bunların tamamı “fikri haklar” korumasına muhtaçtır Bu koruma sağlanamadığında, ülkemizin tarım/sanayi toplumu/ekonomisi çerçevesindeki üretimi değişmeyecek ve ihracat açığımız gün geçtikçe artacaktır

1 5 1