Cevaplar

2012-10-16T19:30:51+03:00

sayfa 16

1 soru:  Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886
2 soru: Askeri Rüştiye-Selanik-1893
3 soru:  Harp Akademisi-Istanbul-1902
4 soru:  Istanbul Minber -1918

sayfa 17

Mustafa Kemalin  askeri görevleri:

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi
Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp Türk Milletini zafere ulaştırmıştır 
31 Mart Olayı hareket ordusu Istanbul da ki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı 
Trablusgarp Mustafa Kemal  de Italyanlara karşı büyük mücadele vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır
Gelibolu Kara Savaşları Arı burnu,Conkbayır ve Anafartalar da büyük başarılan kazanmıştır.

1soru:  Trablusgarp savaşı,Kafkasya savaşı,31 mart olayı,Çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı
2 soru:çok istekli,zeki ileri görüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır

sayfa 19

1 soru:
Mustafa kemal idadide bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı bu düşünürlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır
2 soru: 
Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde Mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı


sayfa 20 

a)
vatanseverliği:vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir
b)
cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açık sözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları

sayfa 26

Ingiltere=itilaf ham madde ve Osmanlıyı paylaşma
Fransa =itilaf orta doğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar
Almanya=ittifak Ingiltere ve Fıransa‘nın alamadığı toprakları almak
Avusturya-Macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve Ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır
Italya=itilaf daha önceden Trablusgarp’ı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti
3) yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

sayfa 27

1 Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ'a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı
2 MKemal Paşa'nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir
3 zaten verdim
4 Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

sayfa 28

merhaba ağabeycim nasılsın aygunhoca.com  Beni sorarsan ben çok iyim Çanakkale cephesindeyim 
Ben buraya askeri arabalarla geldim Cephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri var Komutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burada canımı Türk askerine vermişim çokta iyitim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum

sayfa 29

1.soru 
a:
Boğazlardan geçip çarlık Rusya’sına yardım etmek
b:
Istanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir Osmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder
2.soru 
(5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında , Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3.soru 
(7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır

4 SORU:
a)Osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5.soru:
(12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir 

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri aygunhoca.com bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslında Mesela Izmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklar Hiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

Itilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır Bu madde oldukça ucu açık bir maddedir Çünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişler Istedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı'ya saldırabilirler Osmanlı işgale açık hale gelmiştir 

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardır Osmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır

0