Cevaplar

2012-10-16T19:38:35+03:00

1 ve 10 'u dahil edersek , 

tek sayıların ortalaması ; 1+3+5+7+9 = 25  25/5=5'dir.

çift sayıların ortalaması ; 2+4+6+8+10 = 30  30/5=6'dır

 

1 ve 10'u dahil etmezsek ,

tek sayıların ortalaması ; 3+5+7+9= 24  24/4=6'dır.

çift sayıların ortalaması ; 2+4+6+8= 20  20/4=5'dir.

0
2012-10-16T20:03:29+03:00

DÖNGÜ KOMUTLARI
İstenildiği kadar yapılması istenen tekrarlı işlemlerde veya belli koşullar
sağlanıncaya kadar tekrar edilmesi gereken işlemlerde döngü komutları
kullanılır.
FOR
İstenildiği kadar yapılması istenen tekrarlı işlemlerde kullanılır. Bu
başlangıç ve koşul ile belirlenir. Koşul doğru olduğu sürece döngü tekrarlanır.
for(değişken=ilk_değeri; koşul; artım){
Komut/Komutlar;
...
}
for içindeki değişken, koşul ve artım hersi veya istenilenleri
yazılmayabilir, opsiyoneldir. Döngüde birden fazla komut satırı varsa küme
parantezleri arasına yazılır.
Koş
ul
Komut/
Komutlar
Yanlış
Doğru
değişken=
ilk_değer
artımÖrneğin ekrana 10 defa IKU yazdıralım.
#include<stdio.h>
void main()
{
int i;
for (i=0; i<10; i++)
printf("%d-IKU\n",i+1);
}
Çıktı,
2 ‘den 100 ‘e kadar çift sayıları ekrana bastıralım.
#include<stdio.h>
void main()
{
int sayi;
for (sayi=2; sayi<=100

0