Cevaplar

2012-10-16T19:43:35+03:00
Kırsal yerleşim yerlerinde yaşamanın olumlu yönleri nelerdir

Köy insanın muhabbeti candandır "yiğenim anlat bakalım" derken mutfaktan çıkan soğuk ayran yeğene doğru ilerlemektedir

 

Köydeki insanlar daha mutludur çünkü daha sosyaldir insanlar insanlarla konuşmayı severler, insanlar yardımlaşmayı severler 

 

İlk kez gidilen bir köyde hele de yaşınız biraz gençse muhtemelen tarladan gelen yada kahveye giden bir amca sizi durdurur "hele sen kimlerdensin"diye bir hal hatır sorar 

 

Köylerde ki düğünlerde neşe vardır şenlik vardır en soğuk insanın bile 60 yaşında halay çeken bi amcayı görünce kanı kaynar 

 

Köylerde temiz hava bolluğu yaşanır

 

köylerde kırsal kesimlerde yiyecekve içecekler genelde hormonsuz katıksızdır 

 

ve bunun gibi bir çok örnekler verilebilir kırsal yerleşimin olumlu yanları ile ilgili

Kırsal yerleşim yerlerinde yaşamanın olumsuz yönleri 

Köylerimizin sorunları köyde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarından kaynaklanır Bu ihtiyaçların sıralanmasında sağlık eğitim aydınlanma iletişim ulaşım ve ısınma gibi sorunlar başta gelir

Sağlık sorunları
Köylerimiz nüfusları az olan yerleşim yerleri olduğu için pek çoğunda hastane veya sağlık ocağı gibi kurumlar yoktur Bu bakımdan ihtiyaç duydukları anda doktor hemşire sağlık memuru ve ebe gibi sağlık personelinden istifade etmeleri mümkün değildir Bu gereksinimleri için en yakın kasaba veya kente gitmeleri gerekmektedir Bu durum hemen müdahale edilmesi gereken hastalar için olumsuz sonuçlara yol açabilir Özellikle anne ve çocukların doğum anında ve sonrasında bir sağlık personeli kontrolünde olmamaları ölümlere neden olabilmektedir

Köylerimizde ayrıca yeterince gerekli önlemler alınmadığı için sıtma verem ve çocuk felci gibi hastalıklar da sıkça görülmektedir Devletimiz halkımızın da desteğiyle köylerimizin sağlık sorunlarını planlı bir şekilde gidermeye çalışmaktadır

Eğitim sorunları
Eğitim toplumların kalkınmasında büyük önem taşır Bu bakımdan devletimiz hemen hemen okulsuz köy bırakmamıştır Ancak köylerdeki nüfusun çok hızlı artması ulaşım iletişim gibi sorunlarının henüz tamamıyla çözümlenememiş olması buralardaki eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir

Özellikle köy okullarımızın bazılarında öğretimin henüz birleştirilmiş sınıflarda yapılması önemli bir sorundur Bu okullarımızda zaman zaman öğretmen ve araç gereç sıkıntısı da çekilmektedir Ancak devletimiz köylerimizin eğitim sorunlarını çözmek için bazı projeler geliştirmiştir Taşımalı eğitim sistemi yatılı bölge okulları uygulaması ve ücretsiz kitap dağıtımı bunlardan bazılarıdır

İletişim sorunları
Telefon faks radyo televizyon gazete vb iletişim araç ve yayınlarının köylerimize ulaştırılması gerekmektedir Köylerimizin pek çoğunda bu tür olanaklar sağlanmıştır Vatandaşımız yurt dışında bulunan bir yakınıyla kolayca haberleşebilmektedir Günümüzdeki iletişim araç ve gereçleri çağın gelişmelerine uygun olarak yurdun her köşesine ulaştırılmaya çalışılmaktadır

Ulaşım sorunları
Köylerimizin kalkınmasında yollar önemli bir etkendir Köyde yaşayan vatandaşlarımız ürünlerini kara yolu aracılığıyla pazar yerlerine götürürler ve sattıkları ürünlerin geliriyle geçimlerini sağlarlar Bu bakımdan köyleri daha büyük yerleşim birimlerine bağlayan yolların yeterli düzeyde olması gerekmektedir Ayrıca bu yolların yılın her gününde hizmete açık olması da önemlidir Ancak köylerimizin bir kısmı doğal şartların yarattığı olumsuzluklar nedeniyle henüz bu olanaklara yeterli düzeyde kavuşmuş değildir Her alanda olduğu gibi devletimiz bu konuda da halkımızın katkısıyla köylerimizin ulaşım sorunlarını çözmeye çalışmaktadır

Isınma sorunları
Kırsal yerleşmelerden olan köylerimizde vatandaşlarımız ısınmak için yakıt olarak tezek odun kömür ve gaz kullanırlar En yaygın olarak kullandıkları yakıt maddesi odun ve kömürdür Odunun yaygın kullanımı ormanlarımızın bilinçsizce kesilip yok edilmesine neden olmaktadır Bu olumsuzluğu gidermek için belediyelerin ve valiliklerin ortak planlama ve yardımıyla köylerimizde kalitesi yüksek kömür kullanımının yaygın hale getirilmesi gerekmektedir

Aydınlanma sorunları
Yurdumuzda bugün elektriği olmayan köy sayısı çok azalmıştır Köylerimizin tümünün elektriğe kavuşturulması aydınlanma ile birlikte çeşitli iletişim araçlarının kullanımını da artıracaktır Böylece köylerimizde günlük yaşam kolaylaşacak; insanlarımız yurdumuz ve dünya ile ilgili haberleri anında öğrenmiş olacaklardır 


yardımcı olduysam ne güzel...

2 4 2
2012-10-16T19:45:23+03:00

1 Göçler nedeniyle kentsel nüfus hızla artmaktadır

2 Konut yetersizliği, gecekondulaşmaya buda düzensiz kentleşmeye neden olmaktadır

3 Aşırı nüfuslanma çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır(çevre kirliliği)

4 Alt yapının yetersiz kalması(yol, su, elektrik, atıksu)

5 Ulaşım hizmetleri aksamakta, trafik sorunları yaşanmaktadır

6 Sosyal ve kültürel imkânlar giderek yetersiz hale gelmektedir
 
6 madde yazabildim :) 1 5 1