Cevaplar

2014-03-18T19:36:34+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı nitelikleri

- 40 yaşını doldurmuş olmalıdır
- Yüksek öğrenim yapmış olmalıdır
- Görev süresi 5 yıldır
- En fazla bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir
- Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri içerisinden seçilebilir ya da 20 milletvekilinin yazılı teklif sunması ile Meclis dışından da seçilebilir.
- En son milletvekilleri seçimlerinde %10 luk barajın üzerinde olan siyasi partiler ortak bir Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler
- Cumhurbaşkanı seçiminden sonra eğer Cumhurbaşkanının bir siyasi partiye üye olması durumunda bu sona erdirilir ve TBMM üyeliğine son verilir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

- Seçim halihazırda bulunan Cumhurbaşkanının görevinin bitiminden 60 gün içerisinde ve ya herhangi bir sebep ile makam boşalır ise bu boşalmayı takip eden 60 gün içerisinde gerçekleşir.
- Cumhurbaşkanı halk oylaması ile seçilir. Seçim sonucunda geçerli oyların salt çoğunluğuna sahip kişi Cumhurbaşkanı seçilir. Eğer bu oylama sonucunda yeteri oy sağlanamazsa oylamayı takip eden ilk Pazar günü ikinci oylamam yapılır. İkinci oylamaya ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılabilir.
- Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar eski Cumhurbaşkanı görevine devam eder.

Cumhurbaşkanı görevleri

Cumhurbaşkanı devletin en büyüğü olup Türkiye Cumhuriyeti temsil eder. Anayasanın uygulamasında ve Devlet organlarının düzeni ve uyumu hususlarında gözlem yapar.

a) Yasama Görevleri

- Gerekli olması durumunda TBMM yi toplamak,
- Yasaları yayımlamak,
- Gerekli olması durumunda tekrar görüşülmesi üzerine yasaları TBMM ye geri gönderme
- Anayasa değişikliklerini gerekli gördüğü durumda referanduma götürme- Anayasaya aykırı olduğu kanaatiyle kanun yükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine dava açma
- TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme

b) Yürütme Görevleri

- Başbakan atama ve istifasını kabul etme,
- Başbakanın önerileri doğrultusunda bakanları atama ve görevlerine son verme- Gerekli olması durumunda Bakanlar Kuruluna başkanlık etme
- Yurt dışına Türk temsilciler gönderme ve yurtdışı temsilcileri Türkiye’de kabul etme- Uluslararası anlaşmaları onaylama ve yayımlama,
- Genelkurmay Başkanını atama
- MGK yı toplantıya çağır ma ve başkanlık etme
- Olağan üstü hal ilan etme
- Hastalık, sakatlık ve yaşlılık sebebi ile hüküm almış kişilerin cezalarını azaltma ya da kaldırma
- DDK üyelerini ve Başkanını atama
- DDK’ya inceleme,denetleme ve araştırma yaptırma
- YÖK üyelerini seçme
- Üniversite rektörlerini seçme

c) Yargı Görevleri

- Anayasa Mahkemesi üyeleri seçme
- Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçme
- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçme
- HSYK üyelerini seçme

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı

Meclis Başkanı seçimi

- TBMM Başkanı TBMM üyeleri arasında seçilir.
- TBMM başkan adayları meclis toplandıktan 5 gün içerisinde başvurularını yapmalıdırlar
- Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır
- İlk iki oylama içerisinde üye sayısının üçte ikisi üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt bir çoğunlukta olması aranır. Bu üçüncü oylamada yeterli çoğunluk sağlanamazsa bu oylama içerisinde en çok oy alan iki aday içerisinde dördüncü tur seçim yapılır ve en çok oy alan Başkan olur.

Meclis Başkanı görevleri

- TBMM’yi meclis dışında temsil etme
- Genel Kurul içerisindeki görüşmeleri yönetme
- Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetler
- Başkanlık Divanına Başkanlık eder ve gündemi hazırlar
- Danışma Kuruluna başkanlık eder
- TBBM komisyonlarını denetler
- TBMM’nin idari, mali ve kolluk işlerini yürütür ve denetler
-Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı yayınlar yapar, tedbirler alır
97 4 97