Cevaplar

2012-10-16T19:48:59+03:00

Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.

Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikâyede de bulunur.

0
2012-10-16T19:49:01+03:00

Nazım şeklinde yazılan hikayelere manzum hikaye denir. Manzum hikayelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikayelerde didaktik şiir özelliği görülür

Hikayede bulunan bütün özellikler (olay, yer, zaman, kişiler) manzum hikayede de bulunur.

Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikaye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder.

Manzum hikayelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler.

Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır.

Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır.

En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikayeleri vardır.1 5 1