Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-16T20:00:52+03:00

Sayfa 42 saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok 3: görüşler…1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını 2:şiirin ana rengine ulaşılmasını 3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını 4: şiirin okuyanıda etkilemesini şiiride anlamlı kılmasını…. 1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yazılmıştır. denizlerin ::: derin ler redif aksız redif bucaksız yapraksız takvim resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye deniz düşüncesiz boşlukta :::ta lar tam kafiye k lar yarım kafiye emi ler tunç kafiye nokta gemi alemi deryalarda rüyalarda ::alarda redif eldi redif çeldi geldi kendimden :imden redif andım tunç kafiye resimden sandım tıkandım yosun tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye tasam bulmazsam dedim dedim : dedimler redif ze tam kafiye geze denize oldu doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye meltem perdem kagıtlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye var yolculuk soluk betbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye kalbimiz küskün gün dizilmiş silmiş sinsi : ilmişler redif si ler tam kafiye hepsi hafifler der :: er ler tam kadarlar redif kadar kadar dirilir serpilir ::: ilir redif bi tam gibi kalbi

döşemenin didişmenin :: menin redif an tam an insan karmakarışık artık :: tık lar zengin araktan redif taraktan aglayaraktan

geri mahşeri :eri ler zengin en ler tam içinden ben anam hatıram : : am lar tam erde redif serde gerilerde yangından ardından : ından redif ün ler tam kafiye süzgün gönlün hafiflettim ettim :: ettim ler tunç kafiye 2: şiire ritm kazanmıştır.kolaylık saglamaktadır. 3: azgın sonsuz bir deniz: kişileştirme bir kuş gibi hafifler :teşbih dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir:kişileştirme 4: mecaz anlam kazandırmıştır.duygularını farklı duyularla aktarmayı denemiştir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken kişileştirme yapmıştır.insan derse bir degişiklik olmas sadece söz sanatına yer verilmes 5:dil: sadedir ölçü:hece ölçüsüdür ritm kafiye asinoslarla uyum saglanmıştır. serbest yaılmıştır. 6:ölümün bi yok oluş degil tam tersine bir mutluluk oluşunu dile getiriyor…tek kelimeyle teması ölüm 7: onuda siz ifade edinn

internettttten alıntıdır yanlış ise özür dilerim

1 5 1