Cevaplar

2012-10-16T19:58:45+03:00
{Yazı tipi bilgi kutusu | isim = | resim = | stil = | sınıflandırma = | tasarımcı = | yaptıran = | yayımcı = | foundries = | lisans = | oluşturulma_tarihi = | yayınlanma_tarihi = | ticari_marka = | dayanağı = | diğer_adı = | önizlemede_varyasyonları = | örnek = | etkilenilen_yazı_tipi = | örnek_tamresim = }}
1 1 1
2012-10-16T20:48:44+03:00

Bilim mantıksal ve metadolojik olarak tutar­lı bir önermeler yığını olarak tanımlanabilir. Bilim, iç bağlantılarla kendiaralannda birbiri­ne bağlı olan bir önermeler sistemidir. Sınıf­landırma ise konular ve kavramları sistemli olarak bölümleme ve sıraya koyma işlemidir. Bilimlerin sınıflandırılması, bilimleri belli açı­lardan hareketle tasnif etmektir; konulan, amaçlan, yararlan, sadelik veya karmaşıklıkla­rı, edinme yollan vb. dikkate alınarak bilimler sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada, belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği hali­ne koyma, canlıları, cinsten başlayarak alt bö­lümlere ve Öbeklere ayırma, insan toplumunu ortak bir kültür ve hayat düzeyi olan bireyler topluluğu şeklinde öbeklere bölme, aynı eko­nomik şartlar ve ilişkilerle birbirine bağlı olan topluluk ve tabakalara ayırmak sözkonusudur.

Bilimler konuları, yöntemleri, görüş açılan vb. bakımından birbirlerinden ayrılmakta, hat­ta uzlaşmaları mümkün olmayacak farklılıkla­rı ortaya koymaktadırlar. Bilimler arasında na­sıl, ne gibi bir sıra ve düzen bulunduğu husu­su, üzerinde durulması gereken önemli bir ko­nudur. Bilimler gelişerek birbirlerinden ayrıl­maya başladıktan, birer özel bütün halinde or­taya çıktıktan sonra, bilim adamları bunları sı­nıflara ayırmak, bir tasnif ve düzene tabi tut­makihtiyacını duymuşlardır. Bilim dalları ar­tıp karmaşıklaştıkça ve alt-dallara bölünmeler Çoğaldıkça bilimleri sınıflamakta zorlaşmıştır.

1 1 1