Cevaplar

2015-04-10T12:55:25+03:00
Şimdiki zaman, gelecek zaman yerine kullanılabilir:
* Yarın size geliyoruz. (geleceğiz)
* Seneye yurtdışına gidiyoruz. (gideceğiz)


Şimdiki zaman, geniş zaman yerine kullanılabilir:
* Her gün yürüyorum. (yürürüm)
* O, beni hiç dinlemiyor. (dinlemez)


Geniş zaman, geçmiş zaman yerine kullanılabilir:
* Padişahın oğlu hazırlanır yola çıkar. (hazırlanmış, yola çıkmış)
* Dedemin adını bana verirler. (vermişler)


Geniş zaman, gelecek zaman yerine kullanılabilir:
* Birazdan yola çıkarız. (yola çıkacağız)
* Yarından sonra yağmurlar başlar. (başlayacak)

Gelecek zaman, emir kipi yerine kullanılabilir:
* Akşam olmadan eve geleceksin.
* Bundan sonra daha dikkatli olacaksın.


Gelecek zaman, olmak fiiliyle kullanıldığında cüm*leye ihtimal anlamı katar:
* Buraya gelen Sedat olacak.
* Bu kitaplar onun olacak.


İstek kipi, emir anlamında kullanılabilir:
* Biraz bekleyelim.
* Konuşmayı keselim.


Emir kipi, istek anlamında kullanılabilir:
* Allah razı olsun. (İstek)
* Yeni arabanız hayırlı olsun. (İstek)


Gereklilik kipi, istek ve ihtimal anlamında kullanıla*bilir:
* Şimdi serin bir yer olmalı da uyumalı. (İstek)
* Şimdi Ankara'dan dönmüş olmalı. (İhtimal)

Örnek Soru:
Hangi cümlenin yükleminde şimdiki zaman eki, gelecek zaman yerine kullanılmıştır?
A) Her gün çıkmadan önce temizlik yapıyorum.
B) Dedem sabahları erken kalkıyor.
C) Şiir okuma yarışması törenden sonra başlıyor.
D) Çiçekler ne güzel kokuyor.
Cevap: C
Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir eylem söz konusudur?
A) Arkadaşım bugün bize geliyor.
B) Babam erkenden evden çıkıyor.
C) Maça gitmek için hazırlanıyor.
D) O, gülünce gamzeleri çıkıyor.
Cevap: C
yor (Şimdiki zaman eki): Anlatışla eylemin aynı anda yapıldığını ifade eder: Kardeşim, kendi odasında ders çalışıyor. (Cümlenin söyleniş anında "ders ça­lışma" işi de yapılıyor.) -di (Bilinen, görülen geçmiş zaman eki): Konuşulan andan önce gerçekleştiği kesin olan eylemleri anlatır: Murat Bey, az önce dışarı çıktı, ("çıkma" eylemi, konuşulan andan önce ger­çekleştiği bilinen olayı anlatmaktadır.) -miş (Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman eki): Konuşulan andan önce birilerin­den, bir yerlerden duyulan, öğrenilen eylemleri anlatır: Gülşah Hanım, dün gitmiş köyüne, ("gitme" eylemi, konuşulan andan önce ya­pılan eylemin birilerinden duyulduğunu anlatır.) -ecek (Gelecek zaman eki): Konuşulan andan sonra gerçekleşecek eylemi an­latır: Yarın, İstanbul'a gideceğim. -r (-ar, -er, -ir, -ir... -mez) (Geniş zaman eki): Eylemin bütün zamanlar için ge­çerli olduğunu anlatır: Gül bahçesini seyretmeyi çok severim. Geniş Zamanda Kayma * Nasrettin Hoca bir gün pazara gider, ("gitmiş" yerinde) * Çocuk bir de bakar ki çantası yerinde yok. ("bakmış") * Şimdi eve gider, parayı alıp gelirsin. (Emir yerinde: git, gel.) * Şimdi bırak, birkaç dakika sonra okursun. (Gelecek zaman yerinde) * Acele etme, birazdan gideriz. (Gelecek zaman yerinde) * Arabayı yazın alırız. (Gelecek zaman yerinde) Şimdiki Zamanda Kayma * Burada cuma günleri pazar kuruluyor. (Geniş zaman yerine: kurulur.) * O, bu iyilikleri hep yapıyor. (Geniş zaman yerine: yapar) * Annen yarın baklava yapıyor mu? (Gelecek zaman yerinde: yapacak mı?) * Pazarlığa girişiyorum, kafesi onun düşündüğü fiyata satın alıyorum, ("-dili" geç­miş yerine: giriştim, satın aldım.) * Basat bir de bakıyor ki Tepegöz mışıl mışıl uyuyor, ("-miş'li" geçmiş yerine: bak­mış.) * Atatürk, yine bir gün sanatçıları topluyor, onlarla sohbete başlıyor, ("-miş'li geç­miş yerine:... toplamış, sohbete başlamış.) Gelecek Zamanda Kayma * Bunu alacak, götürecek, dayına teslim edeceksin. (Emir kipi görevinde: al, gö­tür, teslim et.) * Ama çok dikkatli olacaksın. (Gereklilik kipi görevinde: olmalısın.) * Trafik tıkanmış olacak. (Olasılık - tahmin anlamlı: olmalı.) Not: Cümlenin bütünündeki anlam, özellikle zaman anlamlı zarflar, anlam kaymasını bulmada önemli bir ipucudur.   ÖRNEK SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuş­tur? A) Pazar günü gelmeye çalışacağım. B) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum. C) Yağmur yağdığı için gelememiş. D) Söz verdi, yarın buraya uğrayacak. E) İstanbul'a gitmekten vazgeçmişler. ÖSS - 1994     ÖRNEK SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem olan fiilin kipinde anlam kayması yoktur? A) Bazı günler, iş çıkışı, arkadaşlarla buluşuyoruz. B) Masasına oturmuş, harıl harıl ders çalışıyor. C) Hep söz veriyor, ama gelmiyorsun. D) Derginin yeni sayısı yarın çıkıyor. E) Tamam, biraz sonra geliyorum. Cevap: B  

5 4 5