Cevaplar

2012-10-16T20:06:42+03:00

Teşbih Ne Demek – Teşbih Nedir
Teşbih (Benzetme)
Aralarındaki benzerlik ilişkisinden dolayı ilgili oldukları konuda zayıf olanı güçlü olana benzetmeye denir. Teşbihin dört öğesi bulunur: Benzeyen (zayıf olan), kendisine benzetilen (güçlü olan), benzetme yönü, benzetme edatı. Dört öğesi de bulunan teşbih türüne “tam teşbih” denir.

Örnek
Cennet gibi güzel vatanımızın kıymetini bilmeliyiz.
(KB) (BE) (BY) (B)

 

İSTİÂNE NEDİR?

Dua, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen istiâne, terim olarak tek başına yapamayacağı bir işte başkasından yardım talep etmek demektir. Bu yardıma maûnet denir. Aynı anlamı ifade etmek üzere, yardıma koşulmasını talep etmeye istinsâr, sıkıntıyı gidermeyi istemeye de istigâse denir. İstiâne konusunda Kur'ân'da şöyle denilmektedir: "(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz." (Fâtiha, 1/5); "Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar." (Bakara, 2/186) (bk. İstiğase) (F.K.)

 

 

Tenasüp (Uygunluk): Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir.

Divan şairleri, tenasüp sanatında, türlü bilim terimlerini, mitoloji, tarih ve mesnevi kahramanlarını, hayvan , bitki ve çiçek adlarını bol bol kullanmışlardır.

"Mest olupdur çeşm ü ebrûnun hayâlinde imam
Okumaz mihrâbda bir harf-i Kur'an'ı dürüst"

"Suya versin bâğban gülzârı zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su"

 

aliterasyon nedir ?

dize ya da mısrada ahenk oluşturacak şekilde,aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasıdır.
--- eylülde melül oldu gönül soldu lale
bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale.
---seherde seyre koyuldum semayı deryayı.
---kara toprak içinde kara karıncayı karanlık gecede görür.
---beyaz gerdanında bir de ben gerek.

 

 

paylaşım için teşekkürler bana:D

 

1 5 1