Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-16T20:05:11+03:00

Arazi üzerindeki uzunluk demektir ve aşağıdaki formülle hesaplama yapılır.
Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.
Örnek : 1 / 500.000 ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 12 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?

Formülle Çözüm :
Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu Gerçek Uzunluk = 500.000 *12 Gerçek Uzunluk 6000000 cm = 60 km'dir.
Orantıyla Çözüm :
Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 500.000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir. 1 cm 500.000 cm'yi gösterdiğine göre 12 cm x cm'yi gösterir. ---------------------------------------------------------------- x = 12 * 500.000 / 1 = 6000000 cm
cm'yi km'ye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir.
6000000cm = 60 km'dir.


Haritadaki Uzunluğu Hesaplama

Harita üzerindeki uzunluğu bulma  çalışmasıdır.
Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.
Örnek : Arazi üzerindeki 80 km'lik uzunluk 1 / 200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

Formülle Çözüm :
Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 900.00 cm haritada 1 cm gösterilmiştir.
Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda) Harita Uzunluğu = 80 km / 200.000 cm Harita Uzunluğu = 8000000 /200000 cm

Harita Uzunluğu=80/2=40 cm
Orantıyla Çözüm :
1 / 200.000 ölçeğinde,
1 cm 2 km'yi gösteriyorsa x cm 80 km'yi gösterir. ---------------------------------- x = 1* 80 / 2 = 40 cm'dir.

1 5 1
2012-10-16T22:08:18+03:00

bir haritada ölçek 1/2500000 tir .harita uzunlugu :50ise gerçek uzunluk kaçtır?

 

1 1 1