Cevaplar

2012-10-16T20:09:42+03:00

Toplumcu gerçeklikMarksist ideolojinin sanatçıya ve doğal olarak da onun yaratısına yansımasıdır. Toplumcu gerçeklik, sanatçıyı toplumsal bir varlık olarak görür. Sanatçının fiziksel ve düşünsel her türlü gelişimi tarihsel bir süreç içinde gelişmiştir. Bu nedenle sanatçı toplumsal bir varlık, onun sanatsal ürünü de toplumsal yaratıdır. Bu sanat akımının özünde Sanat toplum içindir anlayışı vardır. Her sanatçı, bilincini ve yaratısını şekillendiren çağına karşı toplumsal bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluk sanatçıyı toplumsal olaylara ve çağına karşı aktif kılar. Sanatçı toplumsal eşitsizlikleri ve sömürüyü görerek, kendi bilincinde estetize eder. Ve sanatsal bir yaratı biçiminde topluma sunar. Toplumcu gerçeklik sanatı ve onun eserini tarihsel bir sürecin ürünü olarak görür. Sosyalist gerçekçilik ile karıştırılmamalıdır.[kaynak belirtilmeli]

2 5 2
2012-10-16T20:09:42+03:00

bir bu var:

1930'larda Sovyet Rusya'da güçlenen "toplumsal gerçekçilik" akımı, 1930'lu-40'lı yıllarda bizde de içten içe taraftar bulmuş; şiirde, romanda ve öyküde bu doğrultuda eserler denenmiştir. 

Nazım Hikmet'in şiirlerinin etkisiyle 1940'lı yıllarda toplumcu gerçekçi şairler yetişmiştir. Serbest şiiri Garipçilerden de önce bu kuşağın şairleri denemiş, uyak kullansalar da şiirden ölçüyü ve nazım biçimi öğelerini dışlamışlardır.

Düzyazıda yine 1930'larda Sabahattin Ali'nin öykü ve romanlarıyla başlayan toplumcu gerçekçi ürünler 1940'lı-50'li yıllarda; özellikle 1960'tan sonra iyice artmıştır. Özellikle köy sorunlarını -oldukça abartılı biçimde- işleyen sanatçılar çok sayıda öykü, roman, tiyatro yazmışlardır. 

bir de bu:

 Bu anlayış, Türk Edebiyatı'nda Birinci Yeni ve İkinci Yeni akımlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
· Bu anlayışı benimseyen sanatçılar, gündemdeki sosyal olaylara ve toplumsal sorunlara yoğunlaşmışlardır.
· Yapıtlarında köy hayatını ve köylülerin sorunlarını ele alan bu sanatçılar, yurt gerçeklerini anlatmak gerektiğini, edebiyat sanatçısının böyle bir sosyal sorumluluğu olduğunu savunmuşlardır.
· Toplumsal gerçekçiler, özellikle hikaye ve roman türünde başarılı olmuşlardır.


“Toplumsal Gerçekçi” akımın Türk yazınındaki öncü sanatçıları:
Nazım Hikmet
Ahmet Arif
Rıfat Ilgaz
Kemal Tahir
Orhan Kemal

1 5 1