Cevaplar

2013-04-04T16:38:58+03:00

Koyun Baba’nın asıl adı Seyit Ali’dir.Peygamber soyundan geldiği ileri sürülür.Bursa’da bir süre çobanlık yaptığı sırada ağayla her iki kuzudan birini almak üzere anlaşır.Bir süre sonra kırk kuzusu olur.Bunları alarak Osmancık’a yerleşir.Her yirmi dört saatte bir melediğinden adı “Koyun Baba” kalır.
Yörede ermiş sayılan Koyun Baba üzerine çok rivayetler vardır.Bunlardan birisi şöyledir :
Koyun Baba’nın üç köpeği vardır.Bunlara Kara Kadı, Sarı Kadı, Ala Kadı adını verir.Bağdat Kadısı Osmancık’tan geçerken bunu duyar ve padişaha şikayet eder.Padişah Koyun Babayı çağırır, köpeklerine neden böyle adlar koyduğunu sorar.Koyun Baba da:
-Kadılar haram helal bilmezler,benim köpeklerim bilir.İsterseniz deneyelim der.Padişah denemeye karar verir.
Koyun Baba yirmisi helal,yirmisi haram kırk kap yemek getirilmesini ister.İstenenler getirilince köpekleri çağırır,yemekleri önlerine serer.Hayvanlar helal yemekleri yer öbürlerine dokunmazlar.
Padişah çok şaşırır.Koyun Baba’yı mükafatlandırmak ister dileğini sorar.Koyun Baba:

-Hazineden bişey istemem Sarıalan ile Saltukalan’ı köpeklerime yallık verirseniz yeter der.Dileği yerine getirilir.
Koyun Baba kendisini padişaha şikayet eden kadıya şöyle bir bakar ve adam ölür.


Kaynak: http://www.cerezforum.com/hikayeler-efsaneler/88471-corum-efsaneleri.html#ixzz2PVAOd1Uy

8 3 8
2013-04-04T16:38:58+03:00

Kız Uçan Kaya Efsanesi

Ortaköy’de o vakitlerde zengin bir ağa  varmış. O ağanın bir güzel kızı  varmış. O kız güzellikte dillere destan olmuş. Ortaköy’de fakir fakat çok  yakışıklı bir delikanlı varmış. Bu delikanlının o zengin ağanın kızına gönlü  düşmüş. Bir gün fakir delikanlı anasını ağanın kızına dünür göndermiş.  Delikanlı ağanın kapısını çalmış, ağa o fakir anayı kapısından kovmuş. Tabiî ki  delikanlı üzülmüş. Delikanlı, kıza bir aracı bulup haber göndermiş. Kıza  kaçmayı teklif etmiş kız kabul etmiş. Nihayet, kızla uçan kayaya tırmanmışlar.  Gecenin karanlığında o zalim kayayı görmemişler. Zavallı kız taştan düşüp  ölmüş. Kaya şimdiki Çorum yolu üzerinde ve kan rengindedir. O gün bu gün o  kayanın adı hâlâ kız uçan kaya diye  söylenmektedir. (Çorum)

 

Koyun Baba Efsanesi

Koyunbaba bir ‘'Efsane Adam''dır. Söylenceleri  (menkıbeleri) dilden dile dolaşmıştır. İki küçük kitapçık bunları bugüne, bize  aktarır. Bunlardan birisi H.1285 tarihinde, 33 sahifeden oluşan (Mehmet Recai  bin Mehmet Bafravi) nin “Haza Vilayetname ve menakıb-i Koyunbaba” ismini  taşıyan; öteki 29 Ramazan H.1262 tarihinde ‘'Naimi''nin yazdığı, başlangıç  sahifesinin başında, (Koyunbaba Sultan Zaviyedarı Şeyh Hasan Baba bin Mehmet  Vakfı) diye şerh verilendir ki Naimi, bu anlatılanların tarih yönünden değeri  olmamakla beraber, bunları anlatmaktan kaçınmadığını söyler. Bu söylentileri  derleyip, Çorum Yeni Adım gazetesinde yayımlayan Sırrı Çağlar, bunları bir  ciltte toplayıp Osmancık Kütüphanesi'ne armağan etmiştir. 437 no.da kayıtlıdır.

 
10 4 10