Cevaplar

2013-04-04T17:28:08+03:00

iklim:

1. isim, coğrafya Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava "İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır." - C. Meriç

2. Ülke, diyar "Saba melikesi Belkıs da kendisine Yemen iklimlerinin en güzel atlarından hediyeler göndermişti." - N. F. Kısakürek

                                       

 

isim, meteoroloji Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü, hava raporu, hava şartları                            

isim Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi

1 5 1
2013-04-04T17:30:28+03:00

iklim
Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama Hava koşullarına iklim denir. 
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.
Örneğin bir yerdeki doğal Bitki örtüsü, akarsuların özellikleri insanların yaşam tarzları konut tipleri ekonomik etkinliklerinin türü iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar Sıcaklık, Basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.
İklim olayları Atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.                  

Hava durumu

Hava durumu belirli bir yerde ve kısa bir süre de etkin alan atmosfer koşullarıdır. Bir yerdeki hava durumu tanımlanırken en üstün ve etkin olan iklim faktörü öne çıkar

Örneğin, soğuk hava denildiğinde bu terim bulutluluk , rüzgar vb.'de kapsayabilir. Ancak soğuk hava için önemli olan faktör düşük sıcaklıktır.


Meteoroloji nedir?

Atmosferi inceleyen ilim. Meteoroloji, dünyanın kara kısmı ile ilgilenen fizik ve denizlerle ilgilenen oşinografi ile birlikte jeofizik (yer fiziği) ilim dalını meydana getirir

Atmosfer içindeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem, görüş mesafesi, bulut teşekkülü, yağış, şimşek, yıldırım, fırtına gibi şart ve olayları ve bunların birbirlerine tesirlerini inceleyen meteorolojinin de pekçok dalı vardır. Atmosferdeki elektrik, türbülans, kirlilik, hava tahmini, hava haritalarının analizi, bulutların fiziği ve yağışları, meteoroloji cihazları ve gözlem (müşahade) metodları, hava şartlarının ortalamaları ile ilgilenen klimatoloji (iklim ilmi), küçük bir sahadaki atmosfer olayları ile uğraşan mikrometeoroloji, dünya üzerindeki su devridaimini inceleyen hidrometeoroloji, hep meteorolojinin dallarıdır. Sıcaklık, rüzgar, yağış gibi havanın fiziki elemanlarını analitik meteoroloji, atmosferdeki hareketleri, olayları ve bunların birbirlerine tesirlerini ise dinamik meteoroloji inceler. Zirai meteoroloji, hava şartlarının ziraat üzerindeki; tıbbi meteoroloji de, insan üzerindeki tesirlerini araştırır.

Bir hava okyanusu içinde yaşamakta olan insanoğlu, her ne kadar geliştirdiği ısıtma ve klima sistemleriyle hava şartlarına karşı kendini korumaya çalışmakta ise de, hava şartlarına bağımlılık bugün de gittikçe artmaktadır. Roketlerin ateşlenmesi, fırtınanın şiddetine; jet uçaklarının inişi, görüş mesafesi ve rüzgar durumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Motorlu vasıtalar, sanayi tesisleri ve meskenlerden havaya karışan zehirli gazlar, atmosferi aşırı derecede kirletmekte, bu kirlenmeyse, atmosferdeki doğal temizleme mekanizmasından daha hızlı olmaktadır.

Meteorolojinin tarihi gelişmesi, çeşitli sahalarda meydana gelen ilerlemelerle yakından ilgilidir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan sürekli gözlemlerden elde edilen bilgilerin bir araya toplanması, hassas gözlem cihazlarının bulunup yaygın bir şekilde kullanılması, haberleşme vasıtalarının hızla gelişmesi, elde edilen bilgilerin bilgisayarlarla değerlendirilmesi ve bütün bunların yanında ulaşım imkanlarının artışıyla birlikte kamuoyunun bu konuya daha fazla alaka duyması, meteorolojinin son asırda büyük bir sür’atle gelişmesine yol açmıştır.

Meteorolojinin temelini, çeşitli cihazlarla hava şartlarının hassas bir şekilde ölçülmesi teşkil eder. Havanın sıcaklığını termometre ile, basıncı barometre ile, rüzgarın yönü rüzgar gülü ile, hızı anemometre ile, yükseklerdeki hava şartları meteoroloji balonları ile, izafi (bağıl) nem higrometre ile, yağış miktarları yağmur ölçeği ile, bulutların şekillenmesi ve cephe sistemleri radarlar ve meteoroloji peykleri ile gözlenmekte ve tespit edilmektedir

 

Cümle içinde kullanımı

Başını kaldırarak, köşkün karanlık cephesine baktı.
- P. Safa

 Sözlükte "cephe" ne demek?

1. (yapılarda) yüz, alnaç; belli bir düşünce, istek çevresinde sağlanan birliktelik.
2. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
3. Yan, taraf

Cümle içinde kullanımı

Başını kaldırarak, köşkün karanlık cephesine baktı.
- P. Safa

Cephe kelimesinin ingilizcesi

adj. front line
n. front, front line, frontispiece, face, facade, aspect, exposure
Köken: Arapça0