Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T20:42:29+03:00

Evet - Ja [yâ] 

Hayır - Nein [nayn] 

Teşekkür ederim - Danke (schön) [dañkı (şön)] 

Çok teşekkür ederim - Danke sehr / Vielen Dank [dañkı zeğä / fîlın dañk] 

Lütfen - Bitte [bitı] 

Özür dilerim - Entschuldigung [entşûldigûñ] 

Afedersiniz - Es tut mir leid [es tût miı layt] 

Merhaba - Hallo [halo] 

Güle güle - Auf wiedersehen [auf vîdızeğın] Tschüss [çüss] 

Görüşürüz - Bis bald [bis balt] 

Günaydın - Guten Morgen [gutın môğgın] 

Hoşçakal (Elveda) - Leb wohl! [lep vol] - Tschüss [çüss] 

İyi akşamlar - Guten Abend [gûtın âbınt] 

İyi geceler - Gute Nacht [gûtı naht] 

Ben - ich [ih] 

Sen / siz [kibar] - du / Sie [dû / zî] 

Biz - wir [viğa] 

Siz(ler) - Ihr [îğa] 

Onlar - sie [zî] 

Nasılsın? - Wie geht es dir? [vî geğt es diğa] 

Nasılsınız? - Wie geht es Ihnen? [vî geğt es înın] 

(Çok) İyi - (Sehr) Gut [(zeğä) gût] 

Kötü - Schlecht / Nicht gut [şleht / niht gût]  

Çocuk - (das) Kind [(das) kint] 

Kız çocuk - (das) Mädchen [(das) meğdhın] 

Erkek çocuk - (der) Junge [(değa) yûñı] 

Anne - (die) Mutter [(dî) mûtä] 

Baba - (der) Vater [(değä) fâtä] 

Kız Arkadaş - (die) Freundin [(dî) fgoyndın] 

Erkek Arkadaş - (der) Freund [(değä) fgoynd] 

Bay - Herr [heğa] 

Bayan - Frau [fgau] 

Biraz - ein bisschen [ayn bisşın] 

Hepsi - alles [âlıs] 

Dün - gestern [gestän] 

Bugün - heute [hoytı] 

Yarın - morgen [moğgın] 

Hafta - (die) Woche [(dî) vohı] 

Ay - (der) Monat [(değa) monat] 

Yıl - (das) Jahr [(das) yâ] 

Mevsim - (die) Jahreszeit [(dî) yâgıstsayt] 

Hangi? - Welche? (velhe) 

Tanıştığıma Memnun Oldum - Freut Mich (Furoytmih) 

Nasıl? - Wie? (vi)

Ne? - Was (vas)

0