Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-16T20:47:11+03:00
Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak. Aile, çevre, okul ve doğa sevgisini yücelten duydular aşılamak. Okulumuzu, çevremizi ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek. Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek, Öğrencilere çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak. Okul içine yönelik çevreyi ve doğayı kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak. Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine, Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine, Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına, Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine, Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek veihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,  Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasınave bunların imkânlarından yararlanılmasına, Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir. Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
2 5 2
2012-10-16T20:47:24+03:00

çevre pis kalır,herkes yere çöp atar ......................

2 1 2