Cevaplar

2012-10-16T20:56:02+03:00

Tam demek istediyini anlamadım su seklilde soleyim 1 teşekür yeter :D

 

 

 

Demokratik ülkelerde, bilgi edinme hakkı, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında vazgeçilmez haklardan biri olarak kabul edilmek­tedir. Ayrıca, bireylerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgi edinebilmesi, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması bakımından büyük öneme sahiptir.

Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, bireylere daha yakın bir yönetimi, halkın denetimine açıklığı, şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanı sıra halkın Devlete karşı duyduğu kamu güvenini daha yüksek düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynasa da, kamu düzeninin istikrarı ve bir hürriyetin diğerini yok etmemesi için bu hakkın kullanılmasında da bir sınır çizilmesi gerekmektedir. Nitekim, yasa koyucu tarafından hakkın kullanımının sınırları belirlenmiştir. Fakat ilgili mevzuatta bu sınırlar belirlenirken, "devlet sırrı" ve "ticari sır" gibi muğlak ibarelerin kullanılmasının yanı sıra hangi bilgi/belgelerin bilgi edinme hakkı sınırı kapsamında olduğu konusunda tereddütler oluşmuştur.

Kapsam konusunda tereddütler söz konusu olsa da, bilgi vermekle yükümlü olan idare ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde görevli memur ve diğer kamu görevlileri bilgi edinme hakkı kapsamında mevzuatın kendilerine yüklediği sorumluluklar içerisinde hareket etmeye ve ilgili mevzuatın uygulamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni göstermeye mecburdurlar. Aksi durumda hem idarenin hem de ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır.

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T21:06:14+03:00

kkkkkklllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

0