Cevaplar

2012-09-22T13:32:33+03:00

Yazınsal metinleri anlamak ve yorumlamak için bu metinlerde kullanılan dili anlamak ve
incelemek kaçınılmazdır. Her okuyucunun kendi tecrübe ve hayat görüşü farklı olduğundan
yazınsal metinleri anlamak için içgüdüsel olarak anlamlandırdığı metni dilbilimsel,
anlambilimsel ve biçembilimsel yorumlamalar yaparak bilimsel olarak da kanıtlama gereği
ortaya çıkar. Biçembilim yazınsal metinlerin ayırt edici dil kullanımlarını ve yapılarını
ortaya çıkararak metinlerin anlam ve değerini ortaya koyar. Yazın türlerini okurken onları
nasıl okuduğumuz ve onlardan nasıl etkilendiğimizle de ilgilidir. Okuyucunun yazınsal
metinlerden içgüdüsel olarak algıladığını ve verdiği tepkileri destekleyerek yaptığı yorumları
güvenilir, güçlü dilbilimsel kanıtlara dayandırır. Bu çalışmanın amacı biçembilimsel
incelemenin temel özelliklerini anlatmak ve yazınsal metinleri incelemede kullanılabilecek
yöntemler önermektir. Biçembilimsel çözümlemeyi nasıl yapabileceğimizi göstermek için
E.E.Cummings’in bir şiiri biçembilimsel olarak incelenecektir.

1 5 1