Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T21:07:26+03:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_%C3%9Cniversitesi_Dil_ve_Tarih-Co%C4%9Frafya_Fak%C3%BCltesi burada bulabilirsin

0
2012-10-16T21:07:43+03:00

?? Ankara Üniversitesine bağlı fakültelerden biri. 14 Haziran 1935 tarihli bir kanunla kurulmasına karar verilmiş ve ilk defa, 9 Ocak 1936 da yapılan bir törenle açılmıştır. Adı, Büyük Atatürk tarafından verilmiş olan bu fakülte, ilkin Evkaf apartmanında öğretime başlamış, Kasım 1940 tarihinde yeni ve modern binasına taşınmıştır.Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde, Türk, Alman, Arap, Fransız, İngiliz, Rus dil ve edebiyatları,

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, salt bir yönetim biçimi değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde, farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının daya ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

coğrafya,

M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen Graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN'e göre; Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

felsefe,

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. Boşluğa karşıt bir şey olarak, mekanda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

hindoloji, hungoroloji, klasik filoloji, tarih ve

Filoloji eski Yunanca'da philos (sevgi) ve logos (bilgi) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "Bilgi sevgisi" anlamındadır. Ancak sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

sümeroloji,

bkz. Sümerler

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

sinoloji enstitüleri bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi'nin

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı, Ankara Sıhhiye'de Çin kültürü, dili, edebiyatı ve tarihini araştıran bir bölümdür. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

fakülteolarak kurulan ilk yükseköğretim kurumu olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Fakülte Alm. Fakultat (f), Fr. Faculté, İng. Faculty. Üniversitelerin alt kuruluşu olup, daha ziyade bilim kollarına göre düzenlenmiş bölüm, ünite. Fen, edebiyat, tıp, hukuk, orman, ziraat, ilahiyat fakülteleri yanında inşaat, mimarlık, elektrik, makina ve maden fakülteleri ayrı ayrı bulunduğu gibi, mühendislik fakültesi olarak beraberce de bulunabilirler. Biraraya geldiklerinde üniversiteyi meydana getirirler.
Her ne kadar ilmi kuruluşların teşkili ç ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Mustafa Kemal Atatürk'in adını koyduğu ve özel bir misyon yüklediği bir bilim merkezidir.

0