Cevaplar

2012-10-16T21:13:57+03:00

ne sormak istedin acaba ?

0
2012-10-16T21:14:19+03:00

ÖZET

XIX. Asrın sonlarına doğru II. Abdülhamitve Wilhelm’in kişisel gayretleri ile başlayıp zamanla giderek artan Türk-Alman dostluğu, I. Dünya Savaşı öncesinde bir ittifak bloğunun kurulması ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanlarla açık-gizli antlaşmalar yaparak, I. Dünya Savaşı’na yorgun, bitkin, ekonomikve malî yönden sıkıntıve bunalımlar içerisinde, manevî bakımdan ise yıpranmış, bütün gücü tükenmişve huzursuz bir vaziyette girmişti.

Savaşın ikinci yılında Bağdat Cephesi’nin düşmesi, Alman ekonomisinin sekteye uğramasına neden olabilecek bir sonuç doğurdu. Çünkü Ortadoğu coğrafyasında petrolün en yoğun olduğu yer Irak bölgesi idi. Bağdat’ı geri almak amacıyla Irak Cephesi’nde teşkili düşünülenYıldırımOrdular Gurubu, daha sonra bir strateji değişikliğine gidilerek Filistin cephesine kaydırılmışveAlman Generallerinden Falkenhein bu ordular gurubununkomutanlığına atanmıştır.

Filistin Muharebeleri, mukadderatını yabancı eline teslim eden bir ordunun uğrayacağı akıbeti göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu savaşta şu husus çok açık anlaşılmıştır: Almanlar gerçekten Osmanlı Devleti’nin müttefiki olarak Filistin’e gelmemişlerdi. Almanlar, aslında Ortadoğu’da nasıl hakimiyet kurarvebu bölgenin zenginliklerine kavuşabiliriz düşüncesi ile geldiklerini göstermişlerdi. Karargahlanrındaki tavırveuygulamaları ile de zaten Türklerin fikirlerine pek değervermedikleri görülmekte idi. Nitekim 1917 yılında başlayan Filistin geri çekilmesi 1918 yılı Ekim sonlarına kadar devam etti.

0