Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T21:29:02+03:00

1-Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevi değildir?

a-)Vücut sıvılarının bileşiminde bulunan maddeleri belirli yoğunlukta tutmak
b-)Hücrelerde metabolizma sonucu oluşanartık maddeleri süzmek.
c-)Vücutta dengeli bir iç çevrenin oluşumunu sağlamak.
d-)Kan sıvısının böbrekten geçişi sırasında içindeki zararlı maddeleri zararsız . hale getirmek.
e-)Kanın bileşimini ve pH derecesini ayarlamak.

2-Sağlıklı bir kimseden alınan idrar örneği, fehling çözeltisini ya da benedikt ayıracı ile karıştırılıp ısıtılınca renk değişimi olmuyor. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu insanın idrarında bulunmaz?
a)-Gliserol
b)-Aminoasit
c)-Glikoz
d)-Üre
e)-Amonyak

3-Aşağıda verilen damarlardan hangisinde üre oranı en fazladır?
a-)Kapı toplar damarı
b-)Akciğer atar damarı
c-)Karaciğer atar damarı
d-)Karaciğer toplar damarı
e-)Böbrek toplar damarı

4- 1-Üre 2-Glikoz 3-Amonyak
Yukarıda verilen maddeler sağlıklı bir insanın idrarında en fazla bulunandan en az bulunana doğru nasıl sıralanır?
a-)1-2-3
b-)2-1-3
c-)1-3-2
d-)3-2-1
e-)3-1-2

5-Aşağıdakilerden hangisi,insandaki boşaltım olayına bir örnektir?
a-)Artık ve zararlı maddelerin vücutta depolanması
b-)Kimyasal tepkimeler ile azotun serbest kalması
c-)Sindirim artıklarının dışarı atılması
d-)Hücresel metabolizma sonucu oluşan artıkların vücuttan atılması
e-)Karaciğerin amonyaktan üreyi sentezlemesi

6-Balıkların fazla tuzları böbreklerden atamamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Kalplerinde kirli kanın bulunması
b-)Böbreklerinin gelişmemiş olması
c-)Solungaç solunumu yapmaları
d-)Suda yaşamaları
e-)Karaciğerlerinin üre sentezleyememesi

7-İnsanlarda;


1-Akciğerler
2-Deri
3-Böbrekler

organlarından hangileri, metobolik artıkların atılması sağlar?
a-)Yalnız 1 
b-)Yalnız 3
c-)1 ve 2 
d-)2 ve 3
e-)1, 2 ve 3

8-Aşağıdaki hayvanlarda hangileri en gelişmiş böbrek tipine sahiptir?
a-)Ergin kurbağa
b-)Kıkırdaklı balık
c-)Yarasa
d-)Kurbağa larvası
e-)Sürüngen embriyosu

9-Tatlı suda yaşayan bir hücrelilerin kontraktif kofulları çalışmazsaaşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?
a-)Hücre fazla su almaz.
b-)Fazla suyu zardan atarak uzaklaştırır.
c-)Fazla suyu atmak için aktif taşıma yapar.
d-)Fazla turgodan dolayı patlayıp ölürler.
e-)Sitoplazma yoğunluğunu azaltırlar.

10-Böbrekteki süzme cisimciğinin kanalında bulunan;
1-)Amino asit
2-)Hidrojen
3-)Glikoz
4-)Üre
moneküllerinden hangileri, idrara göre toplar damarlarda daha fazla bulunur?
a-)1 ve 2
b-)1 ve 3
c-)1, 2 ve 3
d-)2 ve 3
e-)2, 3 ve 4

11-Aşağıdakilerden hangisi, insanda ısı kaybını artıran bir durum değildir?
a-)Terlemenin artması
b-)Soluk alıp vermenin sıklaşması.
c-)Sık sık idrar atılması.
d-)Derideki damarların daralmaması.
e-)Derinin soğuk eşyalara va havaya teması.

12-Terleme;vücudumuz için serinletici bir etki yapar.
Bu durum;
1-Suyun buharlaşması için belli oranda ısı gerekir.
2-Ter sıvısı içindeki yuzların ısı tutma kapasitesi yüksektir.
3-Terleme ile, deriyi kaplayan tozlar da uzaklaştırılır.

ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
a-)Yalnız 2
b-)Y alnız 3
c-)1 ve 2
d-)1 ve 3
e-)2 ve 3


13-Aminoasitlerin solunumla yakılmaları sonucunda aşağıdaki ürünler açığa çıkar.
1-Su
2-Karbondioksit
3-Amonyak
Bunlardan hangileri,karaciğerde üre sentezi yapılırken yeniden tüketilebilir?
a-)1
b-)3
c-)1 ve 2
d-)1 ve 3
e-)2 ve 3

14-İnsanın boşaltım sisteminde,kandaki azotlu artıklar ve tuzları süzen yapılar,aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
a-)Böbrek havuzcuğu
b-)Böbreğin öz bölgesi
c-)İdrar kanalı
d-)Böbrek kabuk bölgesi
e-)İdrar kesesi 

15-Bir sürüngen embriyosunun gelişim sürecinde,
1-Üre
2-Ürik asit
3-Amonyak
maddeleri,etkin olarak hangi sıraya göre atulmaya başlar?
a-)1-2-3
b-)1-3-2
c-)2-1-3
d-)3-1-2
e-)3-2-1

16- 1.Alkol ve sigara
2.Fazla su
3.Aşırı baharat ve tuz
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kullanılması,böbrek sağlığını bozarak yetmezliğe neden olur?
a-)1
b-)2
c-)1-2
d-)1-3
e-)2-3

17-Aşağıdakilerden hangisi,böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemlerden değildir?
a-)Organ nakli
b-)Diyaliz makinesine bağlanma
c-)Taşların lazerle kırılması
d-)İlaç tedavisi
e-)Damıtılmış su tüketmek

18-Sağlıklı bir kişinin idrarında;
1-Üre
2-Aminoasit
3-Ürikasit
4-Glikoz
maddelerinden hangisi bulunur?
a-)1-2
b-)2-3
c-)1-3
d-)2-4
e-)1-2-3

19-Boşaltım sistemi normal çalışan bir insanda,aşadaki damarlardan hangisi,boşaltım artığı yönünden en fakirdir?
a-)Kapı toplar damarı
b-)Böbrek toplar damarı
c-)Akciğer toplar damarı
d-)Böbrek atar damarı
e-)Aort atar damarı


0