Cevaplar

2016-04-30T17:54:07+03:00
*İsmini riboz şekerinden alır.

*Azotlu organik bazları; Adenin, urasil, guanin ve sitozindir.

*RNA'da adenin, sitozin, urasil, guanin eşitlikleri yoktur.

*Tek zincirden oluşur.

*3 çeşittir;

mRNA: DNA'dan aldığı bilgileri Ribozom organeline taşır. Yani mesajcı RNA'dır.

tRNA: Sitoplazmadan topladığı aminoasitleri ribozoma taşır. Yani taşıyıcı RNA'dır.

rRNA: Ribozomu oluşturan RNA'dır.

***RNA'nın kendini eşleme özelliği yoktur. RNA'yı sadece DNA üretir.

Başarılar!
0