1)yeryüzünün büyük bir kısmını oluşturan deniz ve okyanuslardan nasıl yararlanılmaktadır? 2)yeryüzündeki sular maddenin hangi hallerinde bulunmaktadır? 3)deniz suyu doğrudan içme suyu olarak kullanılabilir mi ? nedenini açıklayınız. 4) su dolaşını sağlayan güç nedir?

1

Cevaplar

2012-10-16T22:07:42+03:00

1)Deniz ve okyanuslardan nasıl yararlanılmaktadır?

Denizler insanların geçim kaynaklarından biridir balıkçılık denizlerde ve okyanuslarda yapılır Dünya nüfusunun büyük bölümü balık ihtiyacını denizlerden ve okyanuslardan karşılar Ayrıca turizm için de denizler ve okyanuslar çok önemlidir Tabi ki hidrosferdeki su döngüsünün oluşması da denizlerden ve okyanuslardan buharlaşan sular sayesindedirUlaşım konusunda da denizlerden ve okyanuslardan faydalanılır 

 

2)sıvı

 

3)kullanılamaz cünkü tuzludur

 

4)Su bazı doğal kuvvetler ve hava hareketleriyle atmosfer ile yer yüzündeki karalar ve sular arasında sistemli bir şekilde hareket etmektedir.Buna su döngüsü veya hidrolojik dolaşım denir. Güneş enerjisinin ısıtmasıyla çeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı;yağmurkardolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner.Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırkendaha büyük bir kısmıgöl ve deniz gibi kaynaklarda birikir.Su döngüsü de öteki tüm döngüler gibi süreklidir.Bitkiler de terleme ile su döngü- süne katılır. Yer yüzündeki bütün sularsu döngüsüne katılmaktadır.Yanide- nizlerden buharlaşan suyağış olarak yer yüzüne dönmektebir kısmı yüzeysel sularda birikip bir kısmı da yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır.Burada toplanan sularsu döngüsüne devam eder(uzun su devri).Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmurkardolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine kısa su devri denir. Buharlaşma ve terleme yoluyla yükselen subulutlarda yoğunla- şır.Bunun sonunda da yağış oluşur.Yağış olarak geri dönen suyun bir kısmı yüzey sularında (göl ve denizlerde) depo edilir.Diğer kısmı yer altı sularına karışır.Toprağa giren su yer altı suyu olarak tekrar denizlere akar.Bu şekilde su döngüsü tamamlanmış olur.


1 5 1