Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T21:53:27+03:00
Parlamenter rejim Nedir?

Bir devlet yönetiminin bir yandan sorumsuz bir devlet başkanı, öte yandan parlâmentoya karşı sorumlu olan bir Bakanlar Kurulu kanalı ile belli şartlarda ortaklaşa yürütülen yönetim sistemidir. Parlamenter rejimlerde, devlet başkanlığında bir kral bulunsa bile yönetim şekli, parlâmentoya karşı sorumlu bir Bakanlar Kurulunun olması halinde, parlamenter rejim olur.


Parlâmento, devlet başkanlığı ve bakanlar kurulunun sorumluluk dereceleri ve yetkileri, her devlette değişiklikler gösterebilir.

 
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T21:53:47+03:00

Parlementer rejim Devlet başkanının başkanlığındaki yürütme organı ile yasama organı arasındaki kuvvetler ayrılığının yumuşak olduğu, organlar arasındaki hukuki münasebetlerin eşitlik (müsavat) ve denge (muvazene)ye dayandığı bir temsili rejim.Her meclis parlamento demek olmadığı gibi, her parlamentolu hükümet, parlamenter hükümet yahut parlamenter rejim demek değildir.

1 3 1