Cevaplar

2012-10-16T21:58:13+03:00

Cenap şahabettinedebi kişiliği ve eserleri nelerdir


Cenap Şabettin hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlarım. Bakın da öğrenin 
Cenap Şahabettin 1870 - 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarıdır.1870'te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebi'nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi 'ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi 'nden sonra Askeri Tıbbiye 'den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.


Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin Rodos Cidde’de karantina hekimliği sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.


Darülfünûn ’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı. Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.


İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı. Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünun’cuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. Şiire "nesir-musikisi" dedi. Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm" "çeng-i müzehhep" "nay-i zümürrüt" gibi deyimler imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir. 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy'dedir.


EDEBİ KİŞİLİĞİ


* türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğretmiştir.

* sembolizmden etkilenmiştir.

* sanat sanat içindir anlayışını benimsedi.

* eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem verdi.

* eserlerini aruzla yazdı.

* serbest müstezat ı kullandı.


ÖNEMLİ ESERLERİ: tamathac yolundaavrupa mektuplarıevrak-ı eyyamtiryaki sözlerikörebeyalan..


Eserleri


Şiir:


* Tâmât (1887)

* Seçme Şiirleri (1934 ölümünden sonra)

* Bütün Şiirleri (1984 ölümünden sonra)


Tiyatro:


* Körebe (1917)


Düzyazı:


* Hac Yolunda (1909)

* Evrak-ı Eyyam (1915)

* Afak-ı Irak (1917)

* Avrupa Mektupları (1919)

* Nesr-i Harp Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)

* Vilyam Şekispiyer(1932)

* Tiryaki sözleri 


SANATI VE KİŞİLİĞİ

Cenap Şahabettin edebiyat dünyasına sanat çevrelerini yadırgatan değişik bir hava ile girdi. Avrupa'da yeni sanat akımlarını görmüş öğrenmişti. Bir aşk şairi olarak tanınmakla birlikte şiirlerinde derin duygulardan çok o zamana kadar görülmemiş sözcükler ve tamlamalar kullanmasıyla ün kazandı. Edebiyatı Cedide şairlerinin kullandıkları tamlamalardan birçoğunu icat edip herkesi şaşırtan odur. «Berf-i zerrin» (altın kar) «lerze-i ruşen» (ışıklı titreme) gibi şiir başlıkları bugün için şaşırtıcı olmasa da o zaman için yadırganacak isim tamlamalarıydı.

Cenap Şahabettin şiirlerini kitap halinde yayımlamadan öldü. Düzyazı türünde olan «Hac Yolunda»Servetifünun'da tefrika edilmişti. «Suriye Mektupları» (1917) ve «Avrupa Mektupları» (1919) adıyla gezi notları yayımlandı. Sohbet eleştiri ve deneme yazılarını «Evrakı Eyyam» (1915) «Nesri Harp» «Nesri Sulh» ve «Tiryaki Sözleri» (1918) adlı kitaplarında topladı. Tiyatro oyunları da yazdı: « Valan» «Körebe» «Merdud Aile». İki de biyografi yayımladı: «Kadı Burhanetlin» (1922) ve «Shakespeare» (1931).

Diğer Başlıklar: peyami safa :. Bedirhan Gökçe (Bedirhan Gökçe Kimdir? -... Ayşegül Yüksel (Ayşegül Yüksel Kimdir? -... Abdullah Ataşçı (Abdullah Ataşçı Kimdir? -... Bâki Asiltürk (Bâki Asiltürk Kimdir? - Bâki... İsmet Bertan (İsmet Bertan Kimdir? - İsmet... Nermin Bezmen (Nermin Bezmen Kimdir? -... Mahmut Makal (Mahmut Makal Kimdir? - Mahmut... İbrahim Sadri Oslu Baba (Oslu Baba Kimdir? - Oslu Baba...
0
2012-10-16T23:58:13+03:00

    Cenap Şahabettin, 1870 - 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarıdır.1870'te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebi'nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi 'ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi 'nden sonra Askeri Tıbbiye 'den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.


Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.


Darülfünûn ’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı. Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.


İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı. Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünun’cuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. Şiire "nesir-musikisi" dedi. Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir. 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy'dedir.


EDEBİ KİŞİLİĞİ 


* türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğretmiştir.

* sembolizmden etkilenmiştir.

* sanat sanat içindir anlayışını benimsedi.

* eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem verdi.

* eserlerini aruzla yazdı.

* serbest müstezat ı kullandı.


ÖNEMLİ ESERLERİ: tamat,hac yolunda,avrupa mektupları,evrak-ı eyyam,tiryaki sözleri,körebe,yalan..


Eserleri 


Şiir:


* Tâmât (1887)

* Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)

* Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)


Tiyatro:


* Körebe (1917)


Düzyazı:


* Hac Yolunda (1909)

* Evrak-ı Eyyam (1915)

* Afak-ı Irak (1917)

* Avrupa Mektupları (1919)

* Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)

* Vilyam Şekispiyer(1932)

* Tiryaki sözleri  
0