10. sınıf dil ve anlatım kitabı ekoyay yayıncılık sayfa 28

1. etkinlik : ''Günümüzde Türk Dili'' adlı tartışmanın düzenlenme amacını belirtiniz.

2. etkinlik: ''Günümüzde Türk dili '' adlı tartışma kim tarafından yönetilmektedir? Sizce tartışmalarda bir başkana ihtiyaç var mıdır ? Niçim ?

3. etkinlik:Yaptığınız araştırmadan ve incelediğiniz metinden hareketle tartışma başkanının görevlerinin neler olduğunu belirtiniz.

4. etkinlik: Bir konunun tartışılabilmesi için onun hangi özelliklere sahip olması gerekir ? ''Günümüzde Türk dili '' adlı metnin konusunu belirtiniz. Konunun güncel, tartışılmaya açık, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlanmaya elverişli olup olmadığını açıklayınız.

5. etkinlik: ''Günümüzde Türk Dili'' adlı tartışmada ileri sürülen düşünceler nelerdir ? Aynı konuda insanlar neden farklı düşünür? Düşüncelerinizi açıklayınız.

6. etkinlik: ''Günümüzde Türk Dili'' adlı tartışmai basına ve halka açık bir tartışma mıdır? yaptığınız araştırmalardan da hareketle tarışmaları toplumla iletişim imkanlarını dikkate alarak gruplandırınız.Topluma açık tartışmaların amaçlarını ve özelliklerini açıklayınız. Münazaraları bu tür tartışmalardan ayıren özellikleri belirtiniz.

7. etkinlik: Yaptığınız araştırmalardan hareketle forum, açık oturum, sempozyum ve münazara arasındaki farklılıkları belirtiniz.

Birde anlama yorumlama bölümü var 3 sorudan oluşan..

Lütfen düzgün cevaplar verin, yetişemeyen olursa mesaj atabilir Çünkü çok önemliiiii....

TEŞEKKÜRLER..

1

Cevaplar

2012-10-16T22:31:30+03:00

3- Tartışma başkanının görevleri:

 

Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere açıklar. Konuşmacıları dinleyicilere tanıtarak tartışmayı başlatır. Konuşmacıların konu dışına çıkmasını engeller. Konuşmacılara eşit konuşma süresi verir. Konuşmacılara sorular yöneltir. Tartışmacılara karşı tarafsız davranır. Kurallara uymayanları uyarır. Kısa özetlerle konuyu toparlar. Tartışmanın sonucunu açıklar.

2 5 2