Cevaplar

2012-10-16T22:26:10+03:00

Taht kavgalarının cıkmasını saglamak ve devleti yıkmak
Fetret Devrinde Osmanlı maddi ve manevi pek çok zarara uğradı Osmanlı Devleti
dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkanlardaki varlığını sürdürdü Bunun en
büyük nedeni Osmanlı Devleti’nin Balkan uluslarına uyguladığı hoşgörülü ve adaletli
yönetimdir

 

13 4 13
2012-10-16T22:26:56+03:00

iskan politika sı ile fethedilen toprak lara türk leri yerleş tirmek

 

4 3 4