Cevaplar

2013-04-06T16:44:11+03:00

sana bir tavsiye sabreden derviş muradına ermişten yola çıkabilirsin

0
2013-04-06T16:49:10+03:00

      

  Cevap: sabır ile ilgili kompozisyon Yine sabrı irdelediğimizde sabrı şöyle anlamamız gerekecektir. Kötülük fiilinin oluşması için "SABIR" göstermek şarttır. İyilik ve kötülük farklı şeylerdir. İyi insanlar bir arada yürürken, bir KÖTÜ gelir ve size omuz vurur. Siz özür dileseniz bile "Affetmiyorum, lan, önüne bak" der. İşte bu kötülüktür. Bizler melek değiliz yani KÖTÜ’ler ve kötülükleri olması gerekiyor ki, "Hesap defterlerine" kötülükleri fiilen gerçekleşmiş olarak kayıt altına alınsın. Daha genel bir örnek ile Bosna’da yüzbin kadar müslüman kadına tecavüz edildi. 500 bin müslüman toplu mezarlarda yok edildi. Bunlar olmalıydı. "KÖTÜLÜĞE fırsat tanıyarak, kötülük fiilinin olması gerekiyor çünkü. Bu konuda bir ayeti ise Ali İmran suresi 110-111-112 ve 113’de bulabilirsiniz. Maalesef, Boşnak kardeşlerimiz tarihten ders almadılar. Tito zamanında Boşnak (Müslüman) ve Katolik (Hırvat) ile Orthadoks (Sırp)lar birbirlerini yemişlerdi. Ordunun yönetimi, Federal Yugoslavya kurulduğunda, nedense SIRP’lara bırakıldı. Buna Boşnaklar göz yumdular. Sırpları Yugoslavya’nın jandarması yaptılar ve kendi askerlik hizmetlerini "Kısaltıp" yan gelip yattılar. Sırplar silahlı kuvvetlerin tek hakimi olunca ve işler de zıvanadan çıkınca, İHMALLERİ yüzünden Boşnak kardeşlerimiz tedbirsiz ve silahsız olmanın bedelini ağır ödediler. Oysa Allah şöyle buyuruyor (Tedbir ve tevekkül zikredilerek), "Bir kavim kendini düzeltmezse, andolsun ki Allah da o kavmi düzeltmeyecektir" Afganistan yüzyıllardır kendini düzeltmememinin bedelini ödüyor. Ortaçağı ve aşiret düzenini alıp getirip Millenium’a ışınlamışlar sanki Afganistan ya da Suudiler farkettmez. 3/110: Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğrulugu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır. Burada bildirilen HAYIRLI grup elbette sahabelerdir. Şimdiki hiç bir Müslüman bu klasmana girmiyor. Kitap ehli derken bugünkü batı alemi gibi algılamamız gerekiyor. İçlerinde inananlar ise ben gibi (sonradan Müslüman olanlar) 111. ayete bir bakalım; 3/111: Onlar incitmekten başka size bir zarar veremezler. Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Sırplar’ı örnek aldık. Onlar sizi "İncitmek"ten öte bir zarar vermezler diyor. O kelime "İncitmek” değil. "İhmalin ve tedbirsizliğin DOĞAL cezasıdır." Müslüman ya da budist hiçbir şey değişmez burada fiil "İHMAL, ve TEDBİRSİZLİK"tir. Yani konu İSLAM değil, İNSAN bu ayette Ancak şu da var ki, Allah yine aynı ayette biz müslümanlara sahip çıkıyor: "Sizi cezalandırdıktan sonra, ya da şehid edip mertebenizi yükselttikten sonra vb.). Rum suresini de hatırlarsanız, Kur’an o surede "Rumların 3 ila 9 yıl arasında müslümanlara galip" geleceğini söylüyordu ve gerçekten bu olay çıkmıştı. Daha sonra onlar ve Sırplar bir süre galipgelmekle birlikte 3-9 yıl içinde "Arkalarına bakmadan kaçarlar. Sizinle savasa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Ayet böyle diyor. Biz herşeye siyah ve beyaz bakıyoruz. Eğer Nato olmasaydı (ki Nato sırplara yardım etmedi bombaladı). Bir tek Boşnak ve daha sonra Kosova’lı Müslüman kalmazdı emin olun. NATO burada bir ALLAH nimeti olmuştur anlayana. Nato Sırplara değil bir şekilde MÜSLÜMANLARA yardımcı olmuştur. Kim bunun tersini söyleyebilir? İşte ayette bu tür sırlar var. Tabii Rum kelimesinin de tanımını KUR’AN bakışı ile bir anlatalım: Burada bildirilen Rumlar Yunanlı ve Kıbrıslı rumlar değil. Çünkü Rum(Rim) kelimesinin aslı Romus ve Romulus’tur. Yani başından beri İKİ tip ROMALI=RUM vardır. Bunlardan birincisi BATI ROMA DİN VE MEZHEBLERİ. Yani Katolikler. İkincisi ise Doğu Roma (Bizans Ekümenliği, Fener Patriği). Bunlar da ikinci tip RUM’lardır. Yani mezhebleri ORTODOKSLARDIR. O halde Rum’lar derken Allah bir ırkı değil HRİSTİYAN MEZHEBLERİNİ bildiriyor. Bütün Slavların tamamı Ortodokstur. Batı bölümü (Leh, Çek, Slovak, Hırvat, Sloven) ise Katoliktir.
0