Cevaplar

2013-04-06T18:55:58+03:00

Hataları inkâr ederseniz tekrarlarsınız. Tekrarlanmaması için bizden sonraki kuşaklara gerçekleri emanet etmekle mükellefiz.

 

Rahmetli Necmettin Erbakan, 28 Şubat MGK'sında alınan ve 18 maddeden oluşan 406 sayılı kararın altına imzasını koydu mu? Genel ifade ile Erbakan 28 Şubat kararlarını imzaladı mı? Cevap: Evet imzaladı. Hem de iki kere. Birincisi, MGK üyesi sıfatıyla bu kararların altına atılmış bir imzası var. Bu imza için sadece beş gün direnebildi. İkincisi ise Bakanlar Kurulu'nda başbakan sıfatıyla attığı imza. MGK kararları Anayasa'nın 118. maddesine göre (bu madde 2001'de değişti) hükümete "gereği" için "bildiriliyor." Hükümet öncelikle bu kararları "dikkate alıp" Bakanlar Kurulu kararı haline getiriyor. MGK kararları 13 Mart 1997'de Bakanlar Kurulu'nda 38 dakika süre ile görüşülüyor ve tam bir mutabakatla Bakanlar Kurulu kararı haline geliyor.

Rahmetli Hoca'nın mirasını takip edenler, ısrarla onun 28 Şubat kararlarının altında imzası olmadığını iddia ediyor. Dönemin medyasında yer alan haberleri de, "28 Şubat medyası" diyerek kaale almıyorlar. Madem öyle Refah Partisi'nin yayın organı olan Millî Gazete'ye baksınlar. Meselâ, 14 Mart 1997 tarihli Milli Gazete'nin Bakanlar Kurulu kararları için attığı "Her konuda tam mutabakat" manşetinin altındaki haberi okusunlar.

Niyetim Erbakan Hoca'nın mirasına saygısızlık etmek değil. Ama "imzalamadı" dediğimiz zaman bütün 28 Şubat'ı yeni baştan ve olan biten her şeyi yok sayarak yeniden yazmak gerekir.

28 Şubat günü MGK, tam 9,5 saat süren bir toplantı yaptı. Generallerin önlerindeki mavi klasörlerin içindeki gazete kupürleri, slayt gösterisi ile takip edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'den, slaytlar arasında yarım başörtülü bir kadının resminin, irtica delili olarak gösterildiğini dinlemiştim.

Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride yer alan ve hükümeti resmen tehdit eden "yaptırım" sözcüğüne Çiller itiraz etti. Sonuçta bu kelime de sonuç bildirisine girdi. Askerler hükümet kanadının direnmediğini görünce boşalan alanı hemen doldurdular. Erbakan Hoca durumu suhuletle çözme politikasını sürdürürken söylediği "MGK'da tam bir görüş birliği var" sözüne, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden kaba ve hakaretamiz bir karşılık geldi. "TSK Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete ve onun temel ilkelerinin hayata geçirilmesine inananlar ve gönül verenlerle uyum içindedir. Bunların dışında hiçbir kimseyle uyum içinde değildir, olamaz da."

Erbakan, 28 Şubat kararlarını göğüslemek için yeni bir taktik denedi. MGK kararlarını Meclis'e götüreceğini açıkladı. Muhalefet partileri başta olmak üzere gelen tepkiler üzerine bu savunma hattını da kaldırdı. Arkasından 28 Şubat medyası adına Sabah Gazetesi bu kararların tam metnini yayımlarak Erbakan Hoca'yı sıkıntılı bir duruma soktu. 18 maddelik kararların tamamı "irtica" üzerineydi. Üçüncü maddesi sekiz yıllık kesintisiz eğitimi getiriyordu. Başörtüsü yasağı bu kararlar içindeydi. Belki en kötüsü, YAŞ kararları ile ordudan atılan personelin belediyeler gibi diğer kamu kurumlarında istihdam edilmesine yasak getiren bir maddenin kararlar arasında yer almasıydı. Kararların gerekçesi ise "ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslâm cumhuriyeti kurmayı hedefleyen grupların laik, demokratik ve sosyal hukuk devletimize karşı tehdit oluşturduğu" ifadesi ile doğrudan Refah Partisi'ni ve seçmenlerini hedef alıyordu.

Erbakan Hoca 28 Şubat kararlarını iki defa imzaladı. Peki uyguladı mı? Hakkını teslim edelim: Uygulamadı. En önemli madde olan "sekiz yıllık kesintisiz eğitim" için yasa değişikliği gerekiyordu. Sonrasında kurulan Anasol-D hükümeti bile uzun süre ayak diredikten sonra bu yasayı ancak askerlerden sıkı bir fırça yedikten sonra çıkartabildi.

Tarihte olanlardan doğru dersleri çıkartmak için her şeyi yerli yerine yerleştirelim: 28 Şubat, Refah Partisi'ne ve Erbakan Hoca'ya karşı yapılmadı. Onlar, büyük sermaye ile askerlerin gücü ele geçirme planlarının sadece bahanesi olarak kullanıldı. Ve tarihimizde mütedeyyin-muhafazakâr insanlar Erbakan'ın başbakan koltuğunda oturduğu bu dönemde inanılmaz baskı ve zulümlerle karşılaştı.

   
2 2 2
2013-04-06T19:03:05+03:00

Mondros Ant. İmzalandığı zaman düşmen işgali altında bulunan Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği karara bağlı olacaktır. 2. Antlaşma imzalandığında Türk ordusunca  korunan ve düşmen işgaline uğramamış olan topraklar bir bütündür asla  bölünemez. • İlk kez Erzurum Kongresi’nde ifade edilmiş ve Sivas Kongresi’nde de kabul edilmiş olan “Milli Sınırlar” bu madde ile açıklanmıştır. • Vatanın  bölünmez bütün olduğu ifade edilerek işgallerin tanınmayacağı  belirtilmiştir. 3. Yurttan koparılmak istenen Kars, Ardahan ve Batum için  gerekirse tekrar halk oylaması yapılmalıdır. • Kurtuluş Savaşı sırasında halk  oylaması öneren ilk belgedir. • Wilson ilkelerine uygun bir karardır. 4. İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde İstanbul ve Çanakkale Boğazları ticari ulaşıma açılacaktır. Ancak bu konuyla ilgili devletlerin oy birliğine gitmeleri gerekmektedir. • Kurtuluş Savaşı sırasında Boğazlar ile  ilgili olarak alınan ilk karardır. 5. Azınlıkların hakları komşu ülkelerde ki  Müslüman halka tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır. • İlk kez  sınırlar dışındaki Türk halkının hakları gündeme getirilip bu konuda karar  alındı. 6. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen imtiyazlar  kaldırılmalıdır. • İlk kez kapitülasyonların kaldırılması yönünde bir karar  alındı.
Önemi :
- Milli sınırların ne anlama geldiği açıkça ifade  edilmiştir. - Siyasî, askeri ve ekonomik isteklerle tam bağımsızlık istendiği  açıkça vurgulanmıştır. -Milli egemenlik hariç, Sivas ve Erzurum Kongrelerinde alınan kararlar ve M. Kemal’in fikirleri Osmanlı Parlamentosunca da kabul edilmiştir. - Alınan kararlar TBMM tarafından uygulanmıştır. -  Milli Mücadele’nin siyasî programı belirlenmiştir.  

0