Cevaplar

2012-10-16T23:53:10+03:00

deniz yıldızının bölünmesi mayoz bölünmedir

0
2012-10-16T23:53:54+03:00

3-Rejenerasyon(Yenilenme)

Özellikle yassı solucanlardan planaryada ve derisi dikenlilerden deniz yıldızında görülür. Vücudun herhangi bir kısmından kopan parçanın yeni bireylere dönüştüğü eşeysiz üreme şeklidir. Bazı canlılarda kopan vücut parçasının yine canlı tarafından tamamlaması da rejenerasyon olarak adlandırılır fakat neticede yeni bir canlı meydana gelmediği için bu durum eşeysiz üreme olarak adlandırılamaz. Örneğin kertenkele, sincap, yılan gibi bazı canlılarda kopan kuyruk canlı tarafından tekrar oluşturulabilir. Yine memeli hayvanların ve kuşların bazı dokularında(kemik, epitel doku, karaciğer gibi) meydana gelen yaralanmaların iyileşmesi de rejenerasyon olarak adlandırılır. Fakat burada kopan kuyruktan veya yaralanan dokudan yeni bir birey meydana gelmemekte sadece bahsedilen canlı eksilen parçayı tamamlamaya yada onarmaya çalışmaktadır. Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir: gelişmişlik düzeyi arttıkça canlının rejenerasyon yeteneği azalmaktadır.

 

 

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

 

Mitoz Bölünme          :

 

 

Mayoz Bölünme        :

1-

Vücut hücrelerinde görülür.

1-

Üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinde görülür

2-

2n kromozomlu 1 hücreden 2n kromozomlu 2 hücre oluşur.

2-

2n kromozomlu 1 hücreden n kromozomlu 4 hücre oluşur.

3-

Kromozom sayısı değişmez.

3-

Kromozom sayısı yarıya iner.

4-

Oluşan hücrelerin gen yapısı aynıdır.

4-

Oluşan hücrelerin gen yapısı farklıdır.

5-

Bütün canlılarda görülür.

5-

Eşeyli üreyen canlılarda görülür.

6-

Yaşam boyu devam eder.

6-

Üreme dönemi boyu devam eder

7-

Eşeyli ve eşeysiz üremede görülür.

7-

Sadece eşeyli üremede görülür.

8-

Parça değişimi, tetrat, sinapsis olayları görülmez.

8-

Parça değişimi, tetrat, sinapsis olayları görülür.

9-

Tek çekirdek bölünmesi gerçekleşir.

9-

İki çekirdek bölünmesi gerçekleşir.

10-

Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını sağlar.

10-

Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlar.

11-

Kromozom sayısının sabit kalmasının nedeni (yani bölünmenin temeli), III. safhada (Anafaz safhasında) kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir.

11-

Kromozom sayısının yarıya inmesinin nedeni (yani bölünmenin temeli), I. Mayoz bölünmenin III. safhasında (Anafaz I safhasında) homolog kromozomların birbirinden ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir.

0