Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T01:00:12+03:00


Karaman Nüfusu

Karaman’da kilemotrekareye düşen kişi sayısı, 1990 yılında 24 kişiyken, 2000 yılında 27 kişiye yükselmiştir 1990-2000 yılları arasında Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 12 kat artış göstermiştir Aynı dönemde, Karaman ilinin nüfusu 11 kat artış göstererek, 2000 yılında 243210’a yükselmiştir 1990-2000 döneminde Karaman ilinin yıllık nüfus artış hızı o/oo112’dir 1990 yılında Karaman ili ülke nüfusu içinde %039’luk bir paya sahip iken, 2000 yılında yaklaşık %036’lık bir paya sahiptir 1990-2000 döneminde Karaman ilinin yıllık nüfus artış hızı ülke ortalamasından daha düşük olarak gerçekleşmiştir


1990-2000 döneminde şehir nüfusu yıllık o/oo277’lik bir artış hızı ile büyürken, köy nüfusu yıllık o/oo76’ya düşmüştür Bu dönemde şehir ve köy nüfusundaki bu artış ve azalışlara bağlı olarak şehirde yaşayan nüfusun oranı artmış, köyde yaşayan nüfus oranı azalmıştır Karaman nüfusunun (2000 yılı) % 575’iu şehirde yaşamaktadır İl nüfusunun yapısında etnik farklılık görülmemektedir 2000 Yılı Nüfus Tespiti'ne göre merkez ilçe nüfusu 105384, ilin toplam nüfusu ise 243210 olarak belirlenmiştir
İllerin nüfus büyüklükleri dikkate alındığında Karaman, toplam nüfus bakımından (2000 Nüfus Tespiti'ne göre) 81 il içinde 68'nci sırada, merkez ilçe nüfusu olarak da 42'nci sırada yer almaktadır

3 3 3