Cevaplar

2012-10-17T00:59:20+03:00

1911-1912 yılları arasında olmuştur.16. yüzyılda başlayan sömürgeleştirme hareketlerinin dışında kalan İtalya, Fransız İhtilali'nden yaklaşık bir yüzyıl sonra 1870 yılında siyasi birliğini geç olarak sağladığında sömürgelerin çoğu İngiltere ve Fransa tarafından paylaşılmıştı. 1881'de Fransa'nın Tunus'u işgali, ardından da İngiltere'nin 1882'de Mısır'ı ele geçirmesinden sonra İtalya, Kuzey Afrika'da kalan son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'la(Libya) ilgilenmeye başlamıştı.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T00:59:43+03:00

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) .

Trablusgarp Savaşı’nın nedenleri

-Trablusgarp’ın İtalya’nın güneyinde stratejik bir bölge olması.

-1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışına girmesi.

-İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Macaristan’ın İtalya’yı gizli-açık desteklemeleri.

-İtalya’nın Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan yararlanmak istemesi.

-İtalya’nın Habeşistan yenilgisini telafi etmek istemesi.

0