Cevaplar

2012-10-17T09:13:16+03:00

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:Dil-Kültür İlişkisi(Sayfa:28,29,30,31)
3. DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Hazırlık
1.İngilizlerin İngilizce, Türklerin Türkçe, Arapların Arapça, Eskimoların Eskimoca konuştukları göz önünde bulundurulduğunda dil-kimlik ilişkisi ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?
1. Belli bir dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa millet denir. Bu milletler bir kimlik etrafında şekillenir. Bunun neticesinde aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip olan aynı duygulara hakim olan topluluklar meydana gelir. Dil olmasaydı oluşan kimlik insanları bir arada tutmaya yetmezdi.
2. Günümüze kadar varlığını devam ettirememiş birçok milletten söz edebiliriz. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde Frigyalıya, Sümerliye, Lidyalıya, Urartuluya rastlayamamamızın sebebi bu toplulukların salgın hastalık veya büyük bir doğal felaket sonucu tamamen yok olmaları mıdır? Tartışınız. Sonuçları tahtaya yazınız.
2. Bu topluluklar elbette ki doğal afetler sonucunda ortadan kalkmamıştır. Bu toplulukları oluşturan insanların artık belli kimlik etrafında toplanacak bir değer kalmadığı değişim göstererek başka devlet ya da millet olarak varlıklarına devam etmişlerdir.
3. Karadenizli, Egeli ve Trakyalı kendi yöresinde konuştuğu gibi resmî dairelere dilekçe verseydi nasıl bir durum ortaya çıkardı? Sözlü olarak ifade ediniz.
3. Ortak bir dil birlikteliği oluşmazdı ve millet olamazdık.
4. 20. yüzyılın en önemli fizikçisi olarak nitelenen Albert EINSTEIN (Albırt AYNŞTAYN) kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Albert Einstein 11. yüzyılda bütün bu bilim­sel başarıları gösterebilir miydi? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
4. Gösteremezdi bilim ve dil o kadar gelişme göstermemişti.
1. Etkinlik
“Ya dil olmasaydı!” veya “Dilin varlığı ne getirdi?” sorularından biri seçilerek kısa bir yazı yazılır. Yazılardan birkaçı sınıfta okunur.
1. MetinSOSYAL BİR KURUM OLARAK DİL
1. Sosyal Bir Kurum Olarak Dil metnine göre sosyal bir varlık olan dilin, fertleri bir araya getirerek toplumu oluşturmasındaki rolü nedir? Tartışınız. Sonuçları tahtaya yazınız.
1. Aynı dili kullanan fertler nesnelere, canlılara aynı isimleri vermesi sonucu aralarında bir yakınlık meydana ve bunun sonucunda din, kültür, gelenek, tarih gibi ortak değerlerle beraber bir millet teşkil eder.
2. Toplumu meydana getiren fertlerin konuştukları dilin her yönüyle aynı olması veya zamanla birbirinden uzak­laşmasının, toplumla ilgili hangi sonucu ortaya çıkaracağını aşağıdaki şemadan ve Sosyal Bir Kurum Olarak Dil metninden hareketle tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
2. Aynı dili kullanan bütün bireyler duygu ve düşünce dünyasında birbirine yakınlaşırken kullanmayan insanlar birbirinden oldukça uzaklaşırlar ve bu millet olmanın önündeki en büyük engeldir.
2. Metin DİL VE KÜLTÜR
3. Dil ve Kültür metninde geçen “Dil, duygu ve düşüncelerin âdeta kabıdır.” cümlesi ile aşağıda yazılan cümle arasında anlam bakımından nasıl bir ilişki vardır? Defterinize yazınız.3. İnsan önce düşünür, sonra konuşur ve sonra da bunları harekete geçirir. Konuşan bir insan düşünme aşamasını geçmiştir. Dolayısıyla aynı dili kullanan topluluklar aynı düşünceleri bir kabın içine koymuş demektir.4. Dil ve Kültür metnine göre kültürün oluşmasında dil hangi işlevleri üstlenir? Maddeler hâlinde tahtaya yazınız.4. Dil oluşturan insanlar sabahtan akşama evde, sokakta , pazarda vs. gibi sürekli konuşur ve kültürünü yoğurur. Konuşan kişiler farkında olmasa da bir sonraki kuşağa bir şey bırakır ve kültür ile tarih de bu şekilde ortaya çıkar. Yani dil kültürün oluşmasında en temel etkendir.5. Dil ve Kültür metnine göre millî kimliğin oluşmasında dilin rolü nedir?5. Dil, milli kimliğin oluşmasındaki temel etkenlerden biridir. Dilleri kaybetmiş milletler mutlaka milli kimliklerini kaybetmişlerdir. Sömürgeci ülkeler (İngiltere gibi) girdikleri ülkede sadece yer altı ve yer üstü kaynakları sömürmezler, o milletin dili ile bağını koparıp asimile etmenin yoluna bakarlar.6. Yandaki şemadan hareketle;
a. Kültür alanını oluşturan unsurları belirleyiniz.
a. Hukuk, Edebiyat, Ekonomi, Felsefe, Tarih, Gündelik Yaşam,
b. Kültür alanının oluşmasında dilin işlevini tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
b3. MetinKÜL TİGİN ABİDESİ (Güney yüzü)

 

4 2 4
2012-10-17T11:48:12+03:00

malasef ben de 2011 var ....

1 5 1