Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T11:33:30+03:00

Soru 1 X ve Y nin oluşturduğu Ibileşik XY IIbileşik X2Yn dirAynı miktar X ile birleşen Ibileşikteki Y miktarının IIbileşikteki Y miktarına oranı ½ dirIIbileşiğin formülü nedir?

A) X2Y2
B) X4Y4
C) X2Y4
D) XY2
E) X4Y2


Soru 2 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikte Ibileşik XY4 IIbileşik X3Y4 türIIbileşiğin kütlece %10�u Y olduğuna göre Ibileşiğin kütlece % kaçı X�tir?

A) % 75 X
B) % 25 X
C) % 90 X
D) % 60 X
E) % 50 X


Soru 3 Azot ve oksijen oluşturduğu iki bileşikten;
I 7 gr N 16 gr O
II 14 gr N 24 gr O ile birleşmiştir
IIbileşik N2O3 ise Ibileşiğin formülü nedir?

A) NO3
B) NO
C) NO2
D) N2O
E) N3O

Soru 4 X ve Y�nin oluşturduğu iki bileşikten Isinde kütlece % 25 Y bulunuyorII sinde ise 4 gr X ile 1 gr Y bileşiyorX ve Y nin
Kütleleri arasında katlı oran kaçtır?

A) B) C)

D) E) 1


Soru 5 I-NO2 II-N2O III-N2O3 IV-N2O4
Yukarıdaki bileşiklerden oksijenin sabit kütlesi ile birleşen azot kütlesi en büyük olan hangisidir?

A) N2O3
B) NO2
C) N2O
D) N2O4
E) NO
Soru 6 I C2H4 C5H10
II PbO2 Pb3O4
III NO2 N2O4
IV CaO Al2O3
Yukarıdaki bileşik çitlerinden hangisi veya hangileri katlı oranlar kanununa uyar?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve II


Soru 7 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten, Ibileşikte %20 X, IIbileşikte %50 X vardır I bileşik XY4 ise, II bileşiğin formülü nedir?

A) X2Y
B) XY2
C) XY3
D) XY
E) X2Y2

Soru 8 XY2 bileşiğinde X�in Y�ye kütlece oranı 5/4 türX2Y bileşiğinde oranı nedir?

A) B) C)

D) E) 1

Soru 9 25 gr X2Y3 bileşiğinde 7 gr X vardırBuna göre 37 gr X2Y5 bileşiğinin kaç gramı Y dir?

A) 7
B) 15
C) 30
D) 25
E) 35


Soru 10 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin içerdiği oksijen miktarı yüzdesi kütlece en fazladır?

A) N2O
B) NO
C) N2O3
D) N2O5
E) NO2


Soru 11 A elementi Oksijen ile iki farklı oksit oluşturuyorBirinci oksitte A % 90 ikinci oksitte % 80 oranında bulunduğuna göre katlı oranı kaçtır?
A) B) C)

D) E)

0