Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T10:03:50+03:00


Dil ve Anlatım: Oğuz Kağan, Destan Dönemi Türk EdebiyatıÜrünlerin-dendir. Dil ve söyleyişbakımından günümüz Türkçesiyle bazı farklılıklar gösterir. Bugün söyleyişleri değişmişünlü ve ünsüzleri aşağıdaki şiirsel an*latımda görelim:

Ay oğullar köp men aşdum à Ey oğullar, ben çok (yerler) aştım,
Uruşgular köp men kördüm àÇok savaşlar gördüm.
Çıda birle köp ok atdum àÇok mızrakla, çok ok attım,
Aygır birle köp yürüdüm à Atla çok yürüdüm,
Düşmanların ıglagurdum à Düşmanları ağlattım
Dostlarımın men kültürdüm à Dostlarımı güldürdüm.
Kök tengrige men à Gök Tanrı'ya (borcumu) ödedim.
Senlerge bire men yurtum à Yurdumu sizlere veriyorum.

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T10:11:39+03:00

Binlerce yıllık tarihinde Yüce Türk Milletinin feyz kaynağı olan Türk (Oğuz) Töresine ad veren, büyük Türk Hakanı Oğuz Kağan’ın babası Kara Kağandı. Kara Kağanın bir oğlu dünyaya geldi. Bu çok güzel bir çocuktu. Doğduğunda annesinin sütünü emmedi, daha sonra annesi rüyasında, çocuğun kendisine “Tanrıya iman etmedikçe sütünü emmeyeceğini” söylediğini gördü. Annesi bu rüyayı üç gece üst üste görünce, Tanrıya imam etti ve çocuk annesinden birkere süt emdi ve bir daha emmedi. Bir yıl sonra büyük bir adam gibi konuşmaya başladı. “Ben bir çadırda doğduğum için adımı Oğuz koymak gerekir” dedi. Adını Oğuz koydular. Harikulade halleri görülen Oğuz, çocukluğundan ergenlik çağına kadar, her fırsatta Tanrıyı anardı. Ona Tanrının nurlu feyzi erişti. Her türlü bilim ve hünerde, ok atmada, kargı kullanmada, kılıç çalmada ve bilgi hususunda, aleme ün salacak gelişme gösterdi. Babası onu amca kızıyla everdi. Fakat evlendiği kız imam eetmediği için ona yanaşmadı. En sonunda kendine imam eden bir kızla evlendi. Oğuz’un bir tek Tanrıya inandığını duyan babası, onu bir av dönüşü öldürmeyi planladı. Bu haberi alan Oğuz, putperes babasıyla yaptığı savaşı kazandı. Ok yarası alan Kara Kağan öldü. Bunun üzerine Oğuz, Kağan oldu ve puta tapanlara hiç bir merhamet göstermedi.

 

Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, aynı zamanda Büyük Hun Türk İmparatorluğunun kurucusudur. Türk devlet geleneğinin temel taşlarını koyan, Türk Hakanının vazettiği kanunlar, Oğuz (Türk) Töresi olarak ün yapmış ve 16 Büyük Türk İmparatorluğunun da güç kaynağı olmuştur. 24 Oğuz Boyunun atası olan Oğuz Han, Türk Töresini; Disiplin , Adalet, Ahlak ve Millete hizmet esası üzerine inşa etmiştir.

 

0