Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T13:29:01+03:00
1646-1716. Got Frid WilgelmLeibniz, Alman matematikçisi. Matematiğin, kimyanın, jeolojinin bir çok dallarında önemli çalışmalar yapmıştır. Matematiğin bir çok terimleri (fonksiyon, diferansiyel, diferansiyel denklem, koordinat vs.) onun adı ile birlikte söylenmektedir. testi (nedir ne demek) Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı
Örnek: Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük. R. H. Karay Bu kabın alabileceği miktarda olan. Cruse. Earthenware jug. Pitcher. Crock. test   US UK (nedir ne demek) Sınav. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tamamı
Örnek: O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir. H. Taner Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
Örnek: Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir. H. Taner Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması. Tecrübe. Deney. Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem. Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad. Sınav. (Not: Fr., İng.test karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'nde ölçer terimi önerilmiştir.) Cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement. Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test. Means of trial; as, absence is a test of love. That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard. Discriminative characteristic; standard of judgment; ground
0
2012-10-17T13:47:56+03:00

leipnitz testi ispatını ne?leipnitz testi isleipnitz tesleipnitz testi ispatını ne?ti ispatını ne?patını ne?

0