Cevaplar

2012-10-17T14:39:58+03:00

 


BÜTÜN Dünya edebiyatlarında oldugu Gibi Türk Edebiyatının da orijinalini örnekleri destanlardır. TürkEdebiyat geleneği Içinde "destan" terimi BİRDEN fazla nazım şekli ve TuRU for kullanılmış ve kullanılmaktadır. EskiTürk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin BIR Bölümü ve manzum hikayeler, Anonim edebiyatta ve Âşık Edebiyatında koşma Daha yaygın Mani dörtlükleri Ile yazılan Daha yaygın söylenen Ferdi, nedir sosyal, Tarihi, acıklı Daha yaygın gülünç Olayları tahkiye Tekniği Ile çeşitli uslûplarla Aktaran nazım türüne ve met yazıda ele alınan kâinatın, İnsanlığın, milletlerin yaradılışını, gelişimini, Hayatta Kalma mücadelelerini ve çeşitli Olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve Batı Edebiyatında "epope" terimiyle anilan eserlerin tamamı da Türk Edebiyatı geleneği Içinde "destan" Adi Ile anılmaktadır. BÜTÜN Dünya edebiyatlarının Başlangıç Eserleri Olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikayeleri next to, milletlerin hayatında Büyük yankılar uyandırmış BIR kahramanın Daha yaygın Yazının olayının darı muhayyilesindeOrtaksembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş Uzun manzum hikayeleridir. Destanlar BÜTÜN BIR milletinOrtak mücadelesini OrtakDeğerler, Kurallar, anlamlar bütünlügü Içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini Temsil Ettiği for Dünya edebiyatının en Gör ULKUCU Eserleri olarak Kabil edilirler. Destanlar onu Zaman'a Tarihi gerçekleri Doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda Tarihi Olay ve Kahramanlar milletinOrtak bilinçaltının, vicdanının İstek, beklenti, doğruları ve değerleri Ile idealleştirilir, Eski hatıralarla birleştirilerek Tarihi gerçekmiş Gibi anlatılırlar.Her milletin Millî Kimlik ve nitelikleri, OrtakDünya Görüşü, Hatira ve beklentileri next to kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Cihangirlik tutkusu, Kuvvet, Binicilik ve savaşcılık next to verdigi sözde durma, acizlere ve mağluplara hoşgörü Ile yaklaşma, Yardımcı'nın OLMA Türk destanlarında Dile GETİRİLENOrtakpar ve kabullerdir. Türk destanları, kâinatın, İNSANIN, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin Doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri Gibi konularla beraber PEK Eklendi çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de Içinde barındırır. orijinalini örneklerinin manzum oldugu Kabil Edilen Türk destanlarından Kırgız Turkleri arasında Yaşayan Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen Örnek'in bulunmamaktadır.Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda Özet, epizot, Hatira, kısaltılmış Seçme Metinler halinde bulunmaktadır. Türk Tarihine anahatlarıyla bakıldığında Türk Hayatı fetihlerle Başlamış ve antivirus topraklari yurt edinerek gelişmiştir. orijinalini Anayurt Olan Orta Asya HIC BIR Zaman'a terkedilmemiştir. Türk halkları orijinalini Anayurt Olan Orta Asya'dan itibaren Dünya Coğrafyası uzerinde Genis Alana yayılmış ve BuGün Yedi Türk cumhuriyetinde, PEK Eklendi çok özerk toplulukda ve çeşitli devletlerin idâresinde azınlık halinde yaşamaktadır. Türk kültürü de Yazının ve coğrafyadaki Eklendi çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farkli Seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak orijinalini kaynaktan GELEN ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Ayşe sebeble Türk destanları da Tarihi ve coğrafî Eklendi çok boyutluluğun Getirdiği dil ve Kültür dairelerine paralel olarak çeşitlenmiştir. Türk destanları, anahatlarıyla Kültür dâirelerine, kronolojik ve Içinde teşekkül ettikleri Daha yaygın muhafaza edildikleri siyâsî birliklere GÖRE soyle sınıflandırılmaktadırlar:Orijinalini Türk Destanları

1.Altay - Yakutça 
Yaradılış Destanı 
2.Sakalar Dönemi 
a.Alp Er Tunga Destanı 
b.şu Destanı 
3.Hun Dönemi 
Oğuz Kağan Destanı 
4.Köktürk Dönemi 
a.Bozkurt Destanı 
b.Ergenekon Destanı 
5.Uygur Dönemi 
a. Türeyiş Destanı 
b. Göç Destanı

İslâmiyeti sonrasi Türk Destanları

1.Karahanlı Dönemi 
Satuk Buğra Han Destanı 
2.Kazak-Kırgız Kültür Dairesi 
Manas 
3.Türk-Moğol Kültür Dairesi 
Cengiz-name 
4.Tatar-Kırım 
Timur ve Edige Destanları 
5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri 
a. Seyid Battal Gazi Destanı 
b. Danişmend Gazi Destanı 
c.Köroğlu Destanı

 

Türk Kozmogonisi-Yaradılış Destanı- Alp Er Tunga- SU Destanı- Hun-Oğuz Destanı- Köktürk Destanı- Ergenekon Destanı- Uygur Destanları- Türeyiş Destanı- Göç Destanı- Satuk Buğra Han Destanı- Manas Destanı- Cengiz-name- Edige- Battal-name- Dânişmendnâme- Köroğlu Destanı- KAYNAKLAR-
1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T14:41:35+03:00

Türk destanları, kâinatın, İNSANIN, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin Doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri Gibi konularla beraber PEK Eklendi çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de Içinde barındırır. orijinalini örneklerinin manzum oldugu Kabil Edilen Türk destanlarından Kırgız Turkleri arasında Yaşayan Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen Örnek'in bulunmamaktadır.Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda Özet, epizot, Hatira, kısaltılmış Seçme Metinler halinde bulunmaktadır.

3 4 3