Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T14:57:47+03:00

Aksak Ölçüler Aksak ölçüler çoğunlukla Ortadoğu Balkan ve Akdeniz ülkelerine özgü usullerdir. Basit ve bileşik ölçü birim değerlerinin varyasyonlarından ve kendi arasındaki farklı ölçü kurulumlarından oluşur. 5/8 5/4 7/16 7/8 7/4 9/8 en temel olanlarındandır.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T14:57:47+03:00

7/8 lik ölçü ''yedi zamanlı''dır. Atımların belirli bir düzen içinde (örneğin her iki ,üç, dört ya da beş atımda bir ) vurgulanması, vurgulanan her atımda, devinimin yeniden başladığı algılamasını getirdiğinden, bu katmanda atımlar, ikişerli, üçerli, dörderli … gruplara ayrılacak biçimde algılanmış olur ki, ilki daima ötekilerden daha vurgulu eşit sayıda atımdan oluşan bu atım gruplarının her birine bir ÖLÇÜ (fr. mesure; ing. bar ya da measure; alm. Takt; ital. misura; türk.mezür ya da ölçü) denmektedir.
 



1 5 1