Cevaplar

2012-10-17T15:03:21+03:00

OKEY STOP SÜPER bunlardır.

0
2012-10-17T15:03:37+03:00

absürd nedir = saçma
adisyon nedir = hesap
aircondition nedir = havalandırma aracı
agresif nedir = sinirli
aksiyon nedir = eylem
aktif nedir = etkin
aktivite nedir = etkinlik, faaliyet
ambulans nedir = cankurtaran
anons nedir = duyuru
angaje nedir = dolu
artist nedir = sanatçı
asist nedir = yardım (asist etmek = yardım etmek)

background nedir = alt yapı, arka plan
badygard nedir (bodyguard) = koruma
bestseller nedir = çok satar
bilboard nedir = duyuru tahtası, duyuru panosu
branş nedir = dal, alan
brifing nedir = bilgilendirme (brifing almak = bilgi almak, brifing vermek = bilgi vermek, bilgilendirmek)

catering nedir = ikram
center nedir = merkez
check etmek nedir = denetlemek, yoklamak
contekst nedir = bağlam
corner nedir = köşe

damping nedir = indirim
deadline nedir = süre sonu
deep freez nedir = derin dondurucu
defans nedir = savunma
dejenere nedir = bozulmuş
dejenerasyon nedir = bozulma
deklarasyon nedir = bildiri
departman nedir = bölüm
depresyon nedir = bunalım, çöküntü
detay nedir = ayrıntı
dizayn nedir = tasarım ( dizayn etmek = tasarlamak, düzenlemek)
dizaynır nedir = tasarımcı
doküman nedir = belge

efor nedir = çaba
ekarte etmek nedir = elemek
ekipman nedir = donanım
ekonomik class nedir = hesaplı sınıf
eksper nedir = uzman
ekstre nedir = hesap özeti
e-mail nedir = e-posta (elektronik posta), elmek (elektronik mektup)
empoze etmek nedir = dayatmak
enformasyon nedir = danışma
entegrasyon nedir = uyum
enteresan nedir = ilginç

faks nedir = belgegeçer
faul nedir = yanlış, hata
fastfood nedir = ayaküstü
festival nedir = şenlik
filtre nedir = süzgeç
final nedir = sonuç
finiş nedir = bitiş, varış
first class nedir = birinci sınıf
fitness nedir = sağlıklı yaşam
flaş nedir = çarpıcı
format nedir = biçim
full nedir = dolu, tam
full time nedir = tam zamanlı

global nedir = küresel

hit nedir = gözde

illegal nedir = yasadışı
imaj nedir = görüntü
indeks nedir = dizin
inisiyatif nedir = üstünlük, öncelik
izolasyon nedir = yalıtım

jenerasyon nedir = kuşak, nesil
jogging nedir = koşu

kampus nedir = yerleşke
kaos nedir = karışıklık
karambol nedir = karmaşa
koç nedir (coach) = çalıştırıcı
komünikasyon nedir = iletişim
komisyon nedir = kurul
konfirmasyon nedir = doğrulama
kongre nedir = kurultay
konsantrasyon nedir = yoğunlaşma
konsept nedir = kavram
kontrast nedir = karşıt
kreasyon nedir = yaratım
kreatör nedir = yaratıcı
kriter nedir = ölçüt

lanse etmek nedir = öne sürmek, sunmak
legal nedir = yasal
life style nedir = yaşam biçimi
likit nedir = akışkan, sıvı
literatür nedir = yazın, edebiyat

maç nedir = karşılaşma
makro nedir = geniş
maksimum nedir = en çok
marj nedir = pay
marjinal nedir = sıradışı
mega nedir = büyük, dev, muazzam
metot nedir = yöntem
metropol nedir = anakent
motivasyon nedir = isteklendirme, güdüleme
minimum nedir = en az

natürel nedir = doğal
network nedir = bilişim ağı
no-frost nedir = karlanmaz
nominal nedir = saymaca
non-stop nedir = durmaksızın, duraksız
nostalji nedir = geçmişe özlem

objektif nedir = nesnel
ordövr nedir = ön yemek
over night nedir = gecelik

panorama nedir = görünüm
paradoks nedir = çelişki
parametre nedir = değişken
partner nedir = eş
part time nedir = yarı zamanlı
pasif nedir = edilgen
patent nedir = buluş
periyot nedir = dönem
periyodik nedir = süreli
perspektif nedir = bakış (görüş) açısı
platform nedir = alan
polemik nedir = tartışma
popüler nedir = sevilen, tutulan, beğenilen
pozisyon nedir = durum
pres nedir = baskı (pres yapmak = baskı yapmak, bastırmak)
prezantabl nedir = hoş görünümlü, gösterişli, seçkin
prezantasyon nedir = sunuş
prime time nedir = çok izlenen saatler(televizyon programlarında)
prodüksiyon nedir = yapım
prodüktör nedir = yapımcı
profil nedir = (yan) görünüş
promosyon nedir = tanıtım
prosedür nedir = izlek
proses nedir = süreç
protokol nedir = 1. Tören düzeni 2. Sözleşme
prototip nedir = ilk örnek
provokasyon nedir = kışkırtma
provokatör nedir = kışkırtıcı
prömiyer nedir = ilk gösteri

radikal nedir = kökten
reel nedir = gerçek
realite nedir = gerçeklik
refüj nedir = orta kaldırım
rehabilitasyon nedir = iyileştirme
resepsiyon nedir = kabul töreni
restorasyon nedir = onarım
revizyon nedir = düzeltme, yenilenme
rölanti nedir = yavaşlatma, askıya alma, ağırlaşltıma (rölantiye almak = yavaşlatmak)

sabotaj nedir = baltalama
seksiyon nedir = bölüm
sempatik nedir = canayakın
sezon nedir = mevsim
shop nedir = dükkân
shopping center nedir = alışveriş merkezi
show nedir = gösteri
show room nedir = gösteri yeri, sergi, gösteri merkezi
spiker nedir = sunucu
spesiyal nedir = özel
sponsor nedir = destekçi, destekleyici (sponsorluk yapmak = desteklemek)
spontane nedir = doğaçlama
star nedir = yıldız
subjektif nedir = öznel

teyp nedir = kasetçalar
timing nedir = zamanlama
trend nedir = eğilim

0