Cevaplar

2012-10-17T15:25:56+03:00

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin, çalışmalara başlamasından sonra siyasi parti kurulması söz konusu olmamıştı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri farklı görüşlere sahip olsalar da bir süre için siyasi düşünce ve görüşlerini bir tarafa bırakmışlardı. Milli Mücadele’nin kazanılması ve cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, cumhuriyet rejiminin işlemesine en uygun ortamın demokrasi ortamı olacağı kararına varılmıştı.

Mustafa Kemal, zaman zaman demokrasiye elverişli ortamın oluşup oluşmadığını anlamaya çalışmış ve çok partili hayata geçiş denemeleri yapmıştır. Demokratik sistemlerde hükümet, meclisteki muhalefet tarafından denetlendiği için, Mustafa Kemal’de çok partili hayata bu yüzden geçmek istiyordu. Ancak yapılan çok partili rejim denemelerinin istenilen sonucu vermemesi ortamın henüz uygun olmadığını göstermiştir.

Mustafa Kemal’in düşüncelerine karşı olarak kurulan her muhalefet partisi eskiye dönme çabaları içerisine girmiştir. Bu durum, Milli Egemenliğin tehlikeye girmesine sebep olacağından parti kurma çalışmalarına uygun ortam oluşana kadar ara verilmiştir.

1 5 1
2012-10-17T15:33:13+03:00

M. Kemal Atatürk'ün kendi görüşleri cemiyettekiler le uyuşmadığından dolayı  ve orduyu siyasete karıştırmamak istemesidir. 

1 5 1