Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T15:33:12+03:00
Destanların Özellikleri     Destanlar Türk Edebiyatının ilk örnek metinleridir. Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihî öneme sahip önemli olaylarını (doğal âfetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler. Manzum ve uzun hikâyelerdir. Olağanüstü olaylar ve olağanüstü özelliklere sahip kahra­manlar vardır. Destanlar ağızdan ağıza dolaşmak suretiyle oluşmuştur ve ilk söyleyeni belli değildir. Bunun için de anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir. Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilin­memektedir. Kahramanlar seçkin kişilerdir. (Kral, Han, Hakan vb.) Lider ve kurtarıcı rolündedir. Ait oldukları ulusun ortak görüşlerini yansıtır. Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenir. Konuları savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin ya­şamlarıdır.
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T15:33:22+03:00

DESTAN: Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.

DESTANLARIN ÖZELLİKLERİ
1. Toplumun ortak görüşlerini yansıtması
2. Olağanüstü özellikler taşıması
3. Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan...vb.)
4. Milli dilde söylenmiş olması
5. Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması
6. Oldukça uzun olması
7. Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi

0