Cevaplar

2012-10-17T15:45:28+03:00

nsanın işitme organı olan kulak : Dış kulak, Orta kulak, tç kulak olmak üzere başlıca üç kısımdan ibarettir.

1 - Dış kulak kıkırdaktan yapılmış girintili, çıkıntılı bir parça ile başlar ki, buna (kulak kepçesi) derler.Kulak kepçesinin vazifesi kulağa gelecek sesleri bir araya toplayıp kulağın deliğinden içeriye göndermektir. Ondan sonra kulak deliğinden başlayan ve içerdeki kulak zarına kadar uzanan, boru şeklinde bir yol vardır. Bu borunun sonunda dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran kulak zarı bulunur.

2 - Kulak zarından sonra gelen ufacık sandık şeklindeki bir boşluk orta kulağı teşkil eder. Orta kulak ile iç kulak arasında ince birer zarla kapalı ufacık iki pencere vardır. Bunlardan birisi yuvarlak öteki yumurtabiçimindedir. Orta kulağı teşkil eden bu sandık içinde kulak zarından iki ufak pencereye doğru uzanan dört tane mini mini kemik mevcuttur. Bunlar şekillerine göre (çekiç kemiği), (örs kemiği), (mercimek kemiği), (üzengi kemiği) adlarını alırlar. Vazifeleri dışarıdan gelen ses daigalariyle titreyen kulak zarının titreşimlerini küçük pencereler vasıtasiyle, iç kulağa nakletmektir.

Bunlardan başka, orta kulağın içinden boğazın yan tarafına kadar uzanan bir borucuk vardır. Bunun vazifesi orta kulağın içine dışarıdan kulak zarına basınç yapan havanın basıncına karşılık, bir hava tazyiki temin edip kulak zarının dengesini sağlamaktır.

3 - Iç kulak kemikten yapılmış sümüklü böcek kabuğu l^ibi kıvrık kısım ile yuvarlak bir takım borucuklardan ve bunların içindeki dehlizlerden teşekkül eder.

İşitme siniri beyinden çıkıp kulağın bu teşekküllerine geldiği zaman dal budak salarak bir çalgının telleri gibi gerilir

ve dışarıdan gelen ses dalgalarını alıp beyindeki işitme merkezlerine ulaştırır. Şu halde asıl sesleri duyan kulak değil, beyindir. Kulak sadece sesleri alıp taşıyan bir vasıtadan ibarettir.

Kulağın her kısmında bir takım iltihaplar, hastalık ve arızalar olabilir. Fakat biz bu küçük kitapta bunların en önemli olanlarından söz açacağız.

Benzer Yazılar: Kulakta Buşon Orta Kulak İltihabı Kulağa Kaçan Birşey Nasıl Çıkarılır Kulak Arkası İltihabı Burun Yapısı Kulak Yapısı Nasıldır İle İlgili Benzer Yazılar Kulak Arkası İltihabı

Kulak Atkası Kemik Boşlukları İlthapları Sebebi : Bu iltihap çok defa, orta kulak iltihaplarının arkaya doğru yürümesinden hasıl olur. Kulak İltihapları Belirtileri : Kulak arkasında ağrı, şişkinlik ...

Kulakta Buşon

Buşon Hastalığı Sebebi : Dış kudak borusundaki ufacık bezlerden (kulak kiri) dediğimiz hafif sarımtırak yağlı bir madde ifraz olunur. Bazı insanlarda bu madde fazla miktarda ...

Orta Kulak İltihabı

Orta Kulak İltihabı Neden Olur : Orta kulak iltihaplarının sebebi çok ve çeşitlidir. Bademciklerde, gırtlakta, yukarı teneffüs yollarında husule gelen iltihaplar, kızamık, kızıl, kuşpalazı, grip gibi ...

Kulağa Kaçan Birşey Nasıl Çıkarılır

Kulağa Birşey Kaçması : Kaza eseri olarak, bazı defa, kulağa bir takım yabancı cisimler kaçabilir. Bunlar ya canlı bir takım hayvanlar veya cansız cisimlerdir. Canlılardan karasinek, ...

BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı nedir : İnsanlarda sık sik rastlanan arızalardan birisidir. Doktorluk telakkilerine göre baş ağrısı, başlı başma bir hastalık değildir. Vücuda ait bir sürü bozukluık ve hastalıkların ...

1 5 1