Cevaplar

2012-10-17T16:07:19+03:00
Ana madde: Teknik bilgi

İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir. Teknik bilginin bilgi aktı yarardır. Teknik bilginin iki türü vardır:

Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi: İnsanın gündelip yaşantısındaki tecrübelere dayanarak araç gereç yapmasıdır. Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi: Bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılması ve insan hayatının kolaylaştırılması ile ilgili bilgidir. Mühendislik ve tıp bu alana girerler.
0
2012-10-17T16:07:29+03:00

bilgi; 1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf:
babası, önce ona, mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti.- h. e. adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefegenel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
5 . bilim:
doğa bilgisi.- 
6 . bilişimkurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller

0